Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się produkowaniem i przygotowaniem żywności

W tej pracy dużo czasu poświęca się na obróbkę produktów żywnościowych lub surowców do ich produkcji.