Zdjęcie zawodu
W. męska

Doradczyni rolnicza

Doradzam rolnikom, jak rozwiązywać problemy dotyczące produkcji rolnej.

Doradczyni rolnicza

Doradzam rolnikom, jak rozwiązywać problemy dotyczące produkcji rolnej.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Pomagając rolnikom modernizować ich gospodarstwa i lepiej planować produkcję sprawiam, że uprawa roli lub hodowla zwierząt staje się łatwiejsza, bardziej opłacalna, a zarazem przyjazna środowisku, zaś na naszych stołach pojawia się zdrowsza i smaczniejsza żywność: świeże owoce i warzywa, mięso, przetwory, nabiał.

Czym się zajmuję?

Współczesne rolnictwo musi się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Szybko zmieniający się klimat, niedostatki wody, ale także problemy ze zbytem płodów rolnych, wojny celne i cenowe. Rolnik czy hodowca potrzebują na bieżąco uzupełniać wiedzę z wielu dziedzin. I w tym pomagam im ja - doradczyni rolnicza. Czym się zajmuję? Na przykład doradztwem w zakresie organizacji i prowadzenia gospodarstwa. Chodzi między innymi o ocenę, czy warto dokupić ziemi, żeby zwiększyć powierzchnię upraw, a może lepiej przestawić się na bardziej dochodowe rośliny albo hodowlę zwierząt. Informuję ich jakie korzyści przynosi stosowanie nowoczesnych maszyn rolniczych, które z nich warto kupić bo usprawnią pracę w małym lub dużym gospodarstwie, jakie nawozy sztuczne i środki ochrony roślin można bezpiecznie stosować, jak przestawić się na produkcję żywności ekologicznej.


Prowadzę szkolenia dotyczące np. wypełniania dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej lub z krajowych programów wspierających rozwój rolnictwa, informuję o nowinkach technicznych i najnowszych osiągnięciach usprawniających pracę na roli oraz organizuję wykłady, pokazy, wyjazdy szkoleniowe dla większych grup chętnych. Rozmawiam też indywidualnie z rolnikami, którzy zgłoszą się do mnie z pytaniem np. jak rozwiązywać problemy z niesatysfakcjonującymi zbiorami owoców i warzyw. Po zapoznaniu się z warunkami upraw w konkretnym gospodarstwie mogę im zarekomendować m.in. zastosowanie gatunków odporniejszych na choroby lub ataki szkodników, optymalne nawożenie i nawadnianie, przeniesienie produkcji na tę część pól, gdzie znajduje się najżyźniejsza gleba. 
Przy problemach w hodowli: zbyt wolny przyrost masy mięsnej, choroby, gorsza od spodziewanej jakość mięsa, zastanawiam się, jak można by im zaradzić np. przez polepszenie warunków w oborach czy chlewniach, stosowanie szczepień ochronnych, wprowadzenie pasz lepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej rasy zwierząt czy celu hodowli: mleko/mięso/wełna. Informuję moich klientów, co powinni zrobić, żeby dopasować się do krajowych i unijnych standardów jakości aktualnie obowiązujących w hodowli zwierząt lub uprawie określonych gatunków roślin. Staram się też, żeby lepiej rozumieli wpływ metod gospodarowania: stosowanie oprysków, nawożenie, metody uprawy gleby czy pozyskiwania pasz, na stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo żywności i zdrowie publiczne. 
W zakresie moich zadań jest też wskazywanie rolnikom na zalety zrzeszania się, tworzenia spółdzielni/grup producenckich i rozwoju wspólnych przedsięwzięć, np. budowania dużej przechowalni owoców i warzyw, w której wszyscy zrzeszeni mogą przechowywać swoje plony po zakończeniu zbiorów, co pozwala na uzyskiwanie wyższych cen, a koszty rozkładają się w zależności od wielkości udziałów. Żeby jak najlepiej wykonywać swoją pracę, współpracuję z innymi doradcami rolniczymi, instytucjami naukowymi, władzami samorządowymi. Razem tworzymy i wdrażamy lokalne, regionalne i ponadregionalne programy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać się na specyfice pracy w gospodarstwie rolnym różnego typu: ekstensywnym, intensywnym, wielkotowarowym, ekologicznym, na gatunkach roślin najlepiej nadających się do uprawy na różnych rodzajach gleb, na rasach zwierząt hodowlanych, np. muszę wiedzieć, które z nich trzeba hodować w pomieszczeniach gospodarskich, a które mogą praktycznie cały rok przebywać na świeżym powietrzu. Muszę znać się na szkodnikach i chorobach roślin oraz wiedzieć, jak z nimi walczyć. 


Powinnam być ekspertką w dziedzinie pasz i dodatków paszowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju zwierząt hodowlanych, wiedzieć, jakich składników mineralnych potrzebują rośliny określonego gatunku i kiedy należy im ich dostarczyć, żeby uzyskać optymalny plon. Muszę znać rodzaje środków ochrony roślin, które wolno stosować w rolnictwie, ich okresy karencji i metody efektywnego stosowania, wiedzieć, w jaki sposób przygotowywać naturalne nawozy i opryski dozwolone w gospodarstwach ekologicznych. Muszę też wiedzieć, w jakich warunkach muszą być przechowywane zebrane owoce, warzywa i zboża, żeby jak najdłużej zachowały świeżość, smak i wartości odżywcze.


 Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi i pozyskiwania zaufania,
  • odpowiedzialność,
  • zdyscyplinowanie,
  • cierpliwość,
  • kreatywność,
  • opanowanie,
  • umiejętność słuchania.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w regionalnych ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach zajmujących się doradztwem rolniczym, organizacjach i związkach rolniczych. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.