Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się interweniowaniem w sytuacjach kryzysowych

W tej pracy dużo czasu poświęca się na doraźne reagowanie na nagłe, stresujące sytuacje, zagrażające życiu lub bezpieczeństwu ludzi.