Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka utrzymania sieci telekomunikacyjnej

Instaluję, konserwuję i naprawiam systemy i sieci telekomunikacyjne oraz systemy antenowe.

Specjalistka utrzymania sieci telekomunikacyjnej

Instaluję, konserwuję i naprawiam systemy i sieci telekomunikacyjne oraz systemy antenowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo mogę w niej wykorzystywać moje uzdolnienia techniczne, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Satysfakcję sprawia mi wykonywanie prac instalacyjnych oraz usuwanie awarii sieci i przywracanie odbiorcom możliwości korzystania z Internetu, telefonu, telewizji lub radia.

Czym się zajmuję?

Instaluję systemy telekomunikacyjne zgodnie z otrzymaną specyfikacją, wykonuję niezbędne pomiary takich nowo instalowanych systemów oraz zajmuję się ich bieżącą obsługą tak, żeby działały bezawaryjnie. W tym celu przeprowadzam okresowe przeglądy, niezbędne konserwacje i naprawy. W skład montowanych przeze mnie systemów wchodzą przekaźniki, centrale, światłowody czy anteny służące do rozsyłania sygnału. Przeprowadzam też wywiady techniczne, czyli sprawdzam, czy w danym miejscu można zainstalować urządzenia sieci telekomunikacyjnej o konkretnych parametrach, a po ukończeniu montażu uczestniczę w uruchomieniu nowo instalowanych systemów. 


Ważną częścią mojej pracy jest sprawne usuwanie ewentualnych awarii poszczególnych urządzeń lub systemów. Biorę także udział w procedurach odbioru technicznego, uruchamiania i przekazywania do użytkowania urządzeń, które zainstalowałam, a w razie potrzeby udostępniam dostęp do infrastruktury np. firmom podłączającym całość do sieci elektrycznej albo kładącym kable światłowodowe.


Co powinnam umieć?

Muszę potrafić montować, naprawiać i konserwować różnego typu systemy telekomunikacyjne. Muszę znać się na rysunku technicznym, gdyż podczas instalowania systemów korzystam ze schematów i innej dokumentacji technicznej. W pracy posługuję się rozmaitymi narzędziami i przyrządami, takimi jak oscyloskop, multimetr, lutownica, szczypczyki, pęsety, śrubokręty, muszę więc znać się na ich działaniu i obsłudze. 


Muszę znać się na fizyce i technice, układach elektrycznych i elektronicznych, znać zasady przepływu prądu stałego i zmiennego, posługiwać się przyrządami pomiarowymi służącymi do mierzenia parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych.
Muszę znać rodzaje i właściwości kabli telekomunikacyjnych, w tym światłowodowych, anten i instalacji antenowych oraz wiedzieć, jak sprawdzać, czy dana instalacja działa zgodnie ze specyfikacją, czyli np. czy prędkość transmisji danych jest odpowiednio duża, a przesył - niezakłócony. Muszę znać się na urządzeniach telekomunikacyjnych, sieciach typu IP i MPLS oraz na technologiach telefonii komórkowej. Muszę potrafić opracowywać dokumentację powykonawczą i pomiarową obsługiwanych przeze mnie systemów. 
W mojej pracy niezbędne jest posiadanie prawa jazdy, bo dzięki niemu mogę sprawne przemieszczać się pomiędzy obiektami, w których montuję systemy telekomunikacyjne i antenowe. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wyobraźnia przestrzenna,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • podzielność uwagi,
  • dokładność,
  • dociekliwość,
  • samodzielność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Pracuję głównie w firmach telekomunikacyjnych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.