Zdjęcie zawodu
W. męska

Saperka

Usuwam i niszczę pozostawione w ziemi niewybuchy i niewypały.

Saperka

Usuwam i niszczę pozostawione w ziemi niewybuchy i niewypały.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, choć jest ekstremalnie niebezpieczna, bo dzięki mnie miasta, pola, lasy i wody są bezpieczniejsze dla ludzi, którzy mieszkają w okolicy.

Czym się zajmuję?

Choć od zakończenia wojny minęło już wiele lat, w ziemi wciąż znajdują się niebezpieczne pozostałości tamtych czasów. Mogą to być niewypały, czyli amunicja, która nie odpaliła, niewybuchy, czyli ładunki, które zostały wystrzelone i spadły na ziemię, ale nie wybuchły, oraz porzucona amunicja, która nie była użyta, ale np. pozostawiona w podziemnych magazynach albo zakopana, aby nie wpadła w ręce wroga. By ją bezpiecznie usunąć i zniszczyć potrzebna jest praca saperów takich, jak ja. Kiedy ktoś znajduje niewybuch, np. podczas prac na budowie, zgłasza to policji, straży miejskiej lub innym służbom. Zwykle pierwszy na miejsce przyjeżdża pirotechnik z komendy powiatowej. To on ocenia, czy jest to \"przedmiot niebezpieczny pochodzenia wojskowego\", czyli amunicja, granaty, bomby, miny,…


Jeśli tak jest, razem z kolegami-saperami jadę w to miejsce, badamy teren, staramy się określić masę i rodzaj znalezionego niewypału i na tej podstawie ustalamy, jaki obszar będzie objęty strefą ochronną, a w razie potrzeby ewakuujemy okolicznych mieszkańców. Potem musimy zdjąć kolejne warstwy ziemi znad i dookoła pocisku, aby można było bezpiecznie go usunąć. W przypadku ciężkich bomb ważących kilkaset kilogramów, do ich podniesienia czasem musimy użyć dźwigu, podnośnika albo wyciągarki. Następnie należy sprawdzić wykrywaczem metalu, czy w pobliżu nie znajdują się kolejne niebezpieczne pociski, albo granaty,… Niebezpieczny obiekt zabezpieczamy tak, żeby nie wybuchł, przenosimy do pojazdu transportowego i wieziemy na poligon, gdzie zostaje zdetonowany, czyli zniszczony przy użyciu materiałów wybuchowych.
Zdarza się, że znalezione ładunki są w takim stanie, że najprawdopodobniej każda próba poruszenia skończy się wybuchem. Jeśli przy tym są niewielkie, a ich moc nie powinna spowodować wielkich zniszczeń, decydujemy się na zdetonowanie ich w miejscu znalezienia. Podczas całej operacji dbam o zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa, choć nikt nie potrafi w stu procentach określić np. w jakim stanie są zapalniki odpalające ładunek wybuchowy i jak zareagują na podniesienie znaleziska. Moja praca jest bardzo niebezpieczna i stresująca, ale daje niesamowitą satysfakcję.
Jako saperka mogę dostać powołanie na zagraniczną misję wojskową. Tam do moich zadań należy głównie wyszukiwanie i rozbrajanie nieprzyjacielskich min i innych ładunków wybuchowych umieszczonych w terenie i w budynkach oraz zaminowywanie terenu.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na substancjach chemicznych używanych dawniej i obecnie do produkcji różnego typu min, bomb lotniczych, nabojów artyleryjskich, granatów ręcznych, nabojów do broni strzeleckiej, znać ich właściwości i wiedzieć, jakie środki ostrożności należy zachować podczas kontaktu z nimi.


Muszę potrafić obsługiwać niezbędny w mojej pracy sprzęt: wykrywacze metali, roboty rozpoznawcze, pojazdy służące do przewozu niewybuchów, pilarki spalinowe, podnośniki, nosze do transportu niewybuchów oraz wiedzieć kiedy i jak wykorzystywać środki ochrony osobistej: kombinezony przeciwodłamkowe, kamizelki ochronne, kaski ochronne i nakolanniki.
Muszę znać przepisy ustawy o materiałach wybuchowych i niebezpiecznych, przepisy BHP dotyczące zabezpieczania miejsca znalezienia niewybuchu oraz zasady zabezpieczania ładunku, przenoszenia go do samochodu transportowego, transportu i zniszczenia.
Muszę potrafić rozpoznawać różne typy historycznych i współczesnych ładunków wybuchowych, niewybuchów i niewypałów oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych na podstawie ich budowy, umieć szacować ich masę, wiedzieć, jak wielkie zniszczenia mogą spowodować, znać rodzaje zapalników i sposoby ich rozbrajania, wiedzieć, jak neutralizować i niszczyć niewybuchy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • dokładność,
 • systematyczność,
 • gotowość do pracy w niesprzyjających warunkach,
 • samokontrola,
 • opanowanie,
 • umiejętność współdziałania,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość.
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi, łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • umiejętność logicznego rozumowania,
 • zdolność do szybkiego podejmowania trafnych decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach inżynieryjno-saperskich Wojska Polskiego.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.