ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Ratowniczka górnicza

Ratuję górników pod ziemią, jeśli zdarzy się wypadek w kopalni.

Ratowniczka górnicza

Ratuję górników pod ziemią, jeśli zdarzy się wypadek w kopalni.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Jako członkini zespołu ratowniczego jestem współodpowiedzialna za to, żeby górnicy poszkodowani w katastrofach pod ziemią zostali odnalezieni. Zwalczam też pożary, wypompowuję wodę z zalanych chodników oraz zapobiegam niebezpiecznym zdarzeniom np. monitorując stężenie metanu i siarkowodoru na poziomach wydobywczych, niekiedy kilkaset metrów pod ziemią.

Czym się zajmuję?

Praca w kopalni podziemnej jest bardzo niebezpieczna, a na górników czyha wiele zagrożeń. Zadaniem ratowników górniczych, takich jak ja, jest ratowanie poszkodowanych w razie katastrofy górniczej, np. zawału chodnika, wybuchu metanu i innych. Na czym polega moja praca? Ruszam z pomocą w sytuacjach, gdy w kopalni doszło do zdarzenia, w którym ucierpieli górnicy. Może to być pożar, wybuch gazu, pyłu węglowego lub pyłów siarkowych, wyrzut gazów i skał, wdarcie się wody do kopalni, obwał, zawał lub tąpnięcie, erupcja otworowa, wydzielanie się siarkowodoru. 


Kiedy zdarzy się taki wypadek, moim zadaniem jest jak najszybsze dotarcie do zasypanych górników i wydobycie ich na powierzchnię. Czasem wiąże się to z przebijaniem się przez zwałowisko, czasem trzeba wydrążyć osobny szyb, którym można dotrzeć do poszkodowanych, a wcześniej dostarczyć im tą drogą świeże powietrze, wodę czy żywność. 
Jeśli w kopalni wybuchł pożar, gaszę ogień przy pomocy dostępnego sprzętu. W zależności od warunków mogą to być gaśnice, hydronetki, agregaty gaśnicze. Jeśli pożar jest zbyt duży, najpierw ograniczam jego zasięg izolując go od pozostałych części kopalni. Jeśli katastrofa oznacza zalanie jakiejś części chodników, stawiam tamy, aby woda nie zalała kolejnych poziomów kopalni, a następnie wypompowuję ją. 
Niezależnie od tego, ile czasu minęło od wypadku, akcja ratunkowa kończy się dopiero wtedy, kiedy uda nam się odnaleźć wszystkich górników z rejonu katastrofy, lub ich ciała. W czasie akcji ratowniczej używam różnego rodzaju sprzętu, takiego jak: maski tlenowe, lampki czołowe, mierniki do sprawdzania parametrów fizykochemicznych powietrza, narzędzia pneumatyczne do usuwania zawałów, kamery wideoendoskopowe i szybowe, umożliwiające oglądanie wyrobisk objętych zawałem i ścian szybów, radiotelefony i inne urządzenia zapewniające łączność z innymi ratownikami i z powierzchnią. Muszę potrafić sprawnie się nim posługiwać i dbać o jego dobry stan techniczny, przydaje mi się zatem znajomość techniki. 


Co powinnam umieć?

Wiedza z geografii, a w zasadzie geologii pomaga orientować się, w jakich skałach są wydrążone tunele, szyby i chodniki kopalni, które miejsca są szczególnie narażone na zawalenie, zalanie wodą, gromadzenie się metanu. Muszę też potrafić posługiwać się mapami kopalni. W mojej pracy ważna jest wiedza z chemii, pozwalająca wykrywać niebezpiecznie wysokie stężenie metanu w szybach i chodnikach kopalni, zapobiegać wybuchom tego gazu oraz potrafić sprawdzać właściwości chemiczne powietrza w kopalni. 


Istotna jest też znajomość fizyki, szczególnie właściwości fizycznych skał tworzących wyrobiska, materiałów używanych do umacniania szybów i chodników kopalnianych, umiejętność badania właściwości fizykochemicznych powietrza w kopalni oraz wiedza o tym, jakich maszyn albo materiałów wybuchowych należy użyć do odgruzowania zasypanego szybu lub chodnika. 
Praca ratowniczki górniczej jest bardzo ciężka i niebezpieczna, odbywa się w ekstremalnych warunkach: wysokie temperatury, ciasne przestrzenie, wilgoć, zapylenie, narażenie na trucizny. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość,
  • opanowanie,
  • odporność na stres,
  • umiejętność szybkiego reagowania,
  • umiejętność podejmowania trudnych decyzji,
  • umiejętność pracy w zespole.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kopalniach.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.