Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się sprzedawaniem produktów i usług

W tej pracy dużo czasu poświęca się na pośrednictwo handlowe, czyli prowadzenie sprzedaży produktów i usług wytworzonych przez inne podmioty.