Zdjęcie zawodu
W. męska

Przedsiębiorczyni

Prowadzę własną firmę.

Przedsiębiorczyni

Prowadzę własną firmę.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo codziennie podejmuję w niej szereg decyzji, dzięki którym mogę sprawnie zarządzać swoją firmą, nieustannie się rozwijać i szukać nowych sposobów zapewnienia nowych klientów i nowych środków na funkcjonowanie. Staram się być na bieżąco, korzystać z zaawansowanych technologii i poszerzać zakres swoich działań,… To sprawia mi wiele satysfakcji.

Czym się zajmuję?

Jako przedsiębiorczyni zarządzam własną firmą, czyli prowadzę działalność gospodarczą. Mogę pracować w pojedynkę, czyli być osobą samozatrudnioną, albo zatrudniać pracowników. Mogę także założyć firmę razem z innymi osobami, tworząc spółkę. Wszystko zależy od tego, jakimi funduszami dysponuję, w jakiej branży chcę działać, jakie produkty lub usługi oferować klientom,… 


Mogę np. jednoosobowo prowadzić mały salon fryzjerski, być zaangażowaną w start-up, w którym razem z wspólnikami rozwijam nowoczesne technologie, albo zarządzać sklepem internetowym, zajmującym się sprzedażą na odległość. Niezależnie od rodzaju działalności prowadzę ją po to, żeby osiągnąć zysk. Zdarza się, że na początku swojej drogi mogę zarabiać bardzo mało, albo wręcz wcale, i nawet dokładać do interesu. To nic strasznego, o ile wcześniej zgromadziłam kapitał umożliwiający rozkręcenie działalności. Muszę jednak pamiętać o swoim celu, czyli żeby w dłuższej perspektywie mieć niższe koszty niż przychody, czyli pieniądze, jakie klienci płacą mi za towary lub usługi, które oferuję. 
Prowadząc działalność gospodarczą muszę podejmować wiele decyzji, od których zależy powodzenie mojej firmy. Ustalam, gdzie wynajmę lub zbuduję siedzibę firmy, ile i jakiego sprzętu będę potrzebować i w jaki sposób chcę go pozyskać: kupić, wynająć, wziąć w leasing. Muszę też zdecydować, w jaki sposób będę dostarczać produkty klientom: korzystając z usług zewnętrznych firm kurierskich, logistycznych, budując własną flotę pojazdów i zatrudniając własnych kierowców?… Niezależnie od tego, jak dużą firmą kieruję, muszę zarządzać jej budżetem: płacić za zakupione surowce i materiały, prąd i inne media, terminowo opłacać podatki inne daniny na rzecz państwa i władz lokalnych, wypłacać pensje pracownikom i podwykonawcom. 
Czym jest dla przedsiębiorczyni sukces? To właśnie zysk, który osiągam, jeśli trafię w gusta osób kupujących moje wyroby lub korzystających z moich usług. Czasem wystarcza mi, że ten zysk jest godziwy i pozwala mi na wygodne życie. Często jednak chcę rozwijać swoją firmę i powiększać skalę swojej działalności. Wtedy potrzebuję zatrudnić kolejnych pracowników, podwykonawców, szukam firm, z którymi mogę współpracować. Sukces to także poczucie wolności i satysfakcja z prowadzenia własnego biznesu. 
Jeśli prowadzę firmę jednoosobową, wszystkie decyzje muszę podejmować w pojedynkę. Im większą firmą zarządzam, tym więcej potrzeba mi specjalistów zajmujących się np. księgowością, reklamą i marketingiem, rekrutacją, pozyskiwaniem dodatkowych pieniędzy na rozwój przedsiębiorstwa, np. z funduszy europejskich, eksportem produktów za granicę,… 
Oprócz sukcesów, w pracy przedsiębiorczyni zdarzają się też niepowodzenia, spowodowane np. przez epidemie, kryzysy ekonomiczne, nietrafione inwestycje,… W takich sytuacjach niejednokrotnie muszę podejmować trudne decyzje: ciąć koszty, zmieniać strategię działania, zwalniać pracowników, a nawet sprzedać firmę lub ogłosić jej bankructwo. Trudności nie zawsze są końcem działalności firmy. Czasem dają impuls do zmian, pozwalających w efekcie odnieść sukces. Mogą np. sprawić, że zmienię profil działalności, znajdę nowych klientów, usprawnię sam sposób wytwarzania produktów, obniżę koszty, podniosę jakość… 


Co powinnam umieć? 

Żeby zacząć działać, muszę uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wybierając przy tym rodzaj działalności i sposób opodatkowania. 


Muszę zgłosić swoją firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Jeśli prowadzę spółkę, firmę ubezpieczeniową, spółdzielnię, instytut badawczy, oddział zagranicznej firmy działającej na terytorium Polski, muszę uzyskać wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Muszę znać przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak: Kodeks pracy, przepisy BHP, przeciwpożarowe, ochrony środowiska, prawo podatkowe, znać się na sposobach rozliczeń z Urzędem Podatkowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Muszę dobrze znać matematykę, żeby móc sprawnie zarządzać budżetem firmy, planować wydatki, przewidywać zyski, szukać dodatkowych źródeł finansowania, prowadzić lub nadzorować księgi rachunkowe i wiedzieć, jak rozwiązywać problemy finansowe mojej firmy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • odporność na stres,
 • wytrwałość,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność zarządzania innymi osobami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • cierpliwość,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi,
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
 • odwaga,
 • odpowiedzialność,
 • skłonność do ryzyka,
 • elastyczność w działaniu.

Gdzie mogę pracować? 

Prowadzę własną działalność gospodarczą, kierując pracą większej lub mniejszej firmy. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.