Zdjęcie zawodu
W. męska

Brokerka danych osobowych

Gromadzę dane osobowe i oferuję je firmom lub innym podmiotom.

Brokerka danych osobowych

Gromadzę dane osobowe i oferuję je firmom lub innym podmiotom.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy firmy otrzymują dopasowane do profilu swojej działalności bazy danych, dzięki którym mogą precyzyjniej kierować ofertę, czyli docierać do tych klientów/odbiorców, na których im najbardziej zależy.

Czym się zajmuję?

Jako brokerka danych osobowych zajmuję się gromadzeniem informacji o firmach i osobach prywatnych. Stworzone w oparciu o te informacje bazy danych sprzedaję innym podmiotom. Inaczej mówiąc, opracowuję zestawienia danych, takich jak nazwiska, adresy, telefony, czy maile osób prywatnych i przedsiębiorstw, a także inne dotyczące ich dane. To bardzo cenne informacje, za które różne firmy są w stanie wiele zapłacić. Takie dane są im potrzebne do szukania nowych klientów, którym mogą zaoferować swoje produkty lub usługi. Każdy z moich potencjalnych klientów szuka zresztą innego zestawu informacji. 


Wytwórca pomocy naukowych kupi ode mnie bazę danych o szkołach publicznych i prywatnych, a przedsiębiorca zajmujący się serwisowaniem sprzętu medycznego będzie zainteresowany raczej informacjami o okolicznych przychodniach, szpitalach, gabinetach dentystycznych. Szybciej i wygodniej, często też taniej jest kupić taką bazę, niż samemu szukać potrzebnych informacji, zatrudniając do tego dodatkowe osoby. Ja pozyskuję dane głównie ze źródeł publicznie dostępnych, np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bazy REGON. Bywa też, że sama kupuję je od innych brokerów danych lub od firm posiadających zgodę na sprzedaż danych osobowych swoich klientów. 
Do moich zadań należy też porządkowanie i klasyfikowanie danych zgodnie z życzeniem klienta. Tworzę np. zestawy zawierające dane osób w konkretnym przedziale wieku, o określonym wykształceniu, mieszkających w danym regionie albo mieście. Wszystko po to, by sprzedawana baza była jak najlepiej dopasowana do potrzeb firmy, która ją ode mnie kupuje. Moje bazy mogę sprzedawać w formie tabel, list, które wysyłam kupującym analogowo, mogę też sprzedawać dostęp do wirtualnych baz danych umieszczonych w chmurze albo na moim serwerze. 


Co powinnam umieć?

Żeby odnieść sukces muszę dobrze znać się na informatyce, potrafić wyszukiwać w sieci dane, obrabiać je, systematyzować, łączyć i klasyfikować, a na końcu tworzyć z nich bazy danych w różnej formie i udostępniać kupującym. 


Z kolei znajomość języka angielskiego pozwala mi na czytanie w tym języku europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz na porozumiewanie się z zagranicznymi klientami, którzy kupują ode mnie takie bazy i np. wymagają instrukcji ich obsługi. 
Dane osobowe podlegają ochronie w myśl ustawy RODO, dlatego muszę bardzo dobrze znać jej treść, wiedzieć, skąd mogę pozyskiwać dane osobowe, jakie informacje mogę gromadzić, przetwarzać i sprzedawać, muszę znać moje obowiązki jako administratorki danych osobowych, które zebrałam. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • samodzielność,
  • sumienność,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • skrupulatność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się tworzeniem baz danych osobowych albo założyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.