Zdjęcie zawodu
W. męska

Agentka ubezpieczeniowa

Pośredniczę w zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

Agentka ubezpieczeniowa

Pośredniczę w zawieraniu umów ubezpieczeniowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy klienci mogą wybrać najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb polisę ubezpieczeniową i są pewni, że wszystkie dokumenty zostały poprawnie wypełnione, a w razie wypadku, nagłej choroby czy innej szkody uzasadniającej wypłatę odszkodowania, uzyskają ode mnie fachową pomoc.

Czym się zajmuję?

Pośredniczę w zawieraniu umów ubezpieczeniowych między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Rozmawiając z klientem, który chce wykupić polisę ubezpieczeniową, muszę pamiętać, aby przedstawiać mu polisy dopasowane do jego konkretnych potrzeb i możliwości finansowych, a nie takie, od których np. dostaję najwyższe prowizje. 


Prezentując ofertę dokładnie opisuję, jakie są warunki zawarcia polisy, jak wysokie będą miesięczne składki, co dokładnie będzie objęte ubezpieczeniem, np. w przypadku ubezpieczeń rolniczych - od jakich klęsk żywiołowych chroni polisa, jakich formalności trzeba będzie dopełnić żeby uzyskać odszkodowanie. Sprzedaję różne polisy: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, inwestycyjne, turystyczne, na życie, odpowiedzialności cywilnej - OC - w związku z wykonywaniem zawodu, np. dla opiekunów na koloniach, pielęgniarek środowiskowych. Muszę więc bardzo dobrze znać wszystkie rodzaje ubezpieczeń, którymi się zajmuję i wiedzieć, które z nich będą najkorzystniejsze dla każdego z moich klientów. Zwykle mam do czynienia z klientami indywidualnymi lub małymi przedsiębiorstwami. Większe firmy wolą korzystać z usług firm brokerskich. 
Kiedy klient zdecyduje się na konkretną polisę, wypełniam wszystkie niezbędne dokumenty oraz obliczam, jaka będzie wysokość składek. Po zawarciu umowy ubezpieczenia inkasuję od klienta należne składki, które następnie przekazuję do ubezpieczalni. Pomagam także klientom, którym przytrafił się wypadek lub szkoda objęta ubezpieczeniem - informuję ich o przewidywanej wysokości odszkodowania, możliwości uzyskania np. samochodu zastępczego albo zwrotu kosztów transportu do domu, terminach, jakich muszą przestrzegać przy składaniu niezbędnych dokumentów. 


Co powinnam umieć?

Muszę znać system ubezpieczeń gospodarczych w naszym kraju i międzynarodowe umowy dotyczące np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego czy ubezpieczeń turystycznych. Muszę także znać podstawy prawa cywilnego i gospodarczego, regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i prawnych aspektów prowadzenia agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego. 


Żeby kompleksowo przedstawiać klientom oferty firm ubezpieczeniowych muszę odbyć w takiej firmie szkolenie. Podczas szkolenia zapoznaję się z jej ofertą, uczę się wypełniania druków polis i umów ubezpieczeniowych, poznaję procedury związane z wypłacaniem odszkodowań. Po skończonym szkoleniu muszę zdać egzamin. Wtedy podpisuję umowę z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym i uzyskuję licencję agenta ubezpieczeniowego w Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność mogę rozpocząć dopiero wtedy, gdy zostanę wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. 
Jeśli chcę reprezentować więcej niż jedną firmę ubezpieczeniową, muszę w każdej z nich przejść szkolenie z procedur, trwa ono jednak krócej niż pierwsze. W mojej pracy przydaje się nienaganna aparycja i dobra dykcja, żeby robić dobre wrażenie podczas rozmów z klientami. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • życzliwość,
 • cierpliwość,
 • uprzejmość,
 • opanowanie,
 • empatia,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
 • siła perswazji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w jakiejś firmie ubezpieczeniowej lub prowadzić własną agencję mającą w ofercie ubezpieczenia wielu takich firm. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.