Mapa Karier v 4.0.0

Jak wykorzystać Mapę Karier na lekcjach przedmiotu biznes i zarządzanie?

Autor: Jadwiga Stach; Ostatnia aktualizacja: 13.12.2023

Podczas lekcji BiZ uczniowie rozwijają kompetencje przyszłości: współpracę, komunikację, kreatywność oraz przedsiębiorczość. Przygotowaliśmy zestawienie pokazujące, które punkty z podstawy programowej biznesu i zarządzania zrealizujesz z pomocą Mapy Karier. Sprawdź nasze propozycje.

Okładka strony

Biznes i zarządzanie to przedmiot, dzięki któremu uczniowie nauczą się rozwijać kompetencje przyszłości, istotne na rynku pracy. Pozwoli im też przygotować się do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym. BiZ pogłębia treści przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dotyczące prowadzenia własnej firmy, finansów osobistych, oszczędzania.

Mapa Karier jest nie tylko narzędziem wspomagającym młodych ludzi w wyborach edukacyjno-zawodowych, możesz ją wykorzystać także w trakcie lekcji biznesu i zarządzania. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie pokazujące, które punkty z podstawy programowej biznesu i zarządzania zrealizujesz przy pomocy materiałów Mapy Karier. 

Biznes i zarządzanie - zakres podstawowy.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

I.6 Uczeń stosuje techniki zarządzania czasem w pracy indywidualnej i zespołowej

Przeprowadź z uczniami ćwiczenia Gra: 10 minut, Coraz lepiej: zaplanuj, spróbuj, oceń, działaj oraz Ustal priorytety z Eisenhowerem z naszego padletu Praktyczne sposoby na ćwiczenie kompetencji miękkich w szkole. Dzięki temu pomożesz im opanować umiejętność zarządzania czasem podczas realizowania zadań indywidualnych i zespołowych. 

I.8 Uczeń wyjaśnia znaczenie pracy zespołowej, charakteryzuje główne bariery w budowaniu zespołu i organizuje jego pracę w celu realizacji określonego zadania

Aby pomóc uczniom opanować sztukę efektywnej pracy w grupie przeprowadź z nimi zajęcia według scenariusza Kompetencje zawodowe na bezludnej wyspie (biorąc pod uwagę treści z podstawy programowej doradztwa zawodowego dedykujemy ten scenariusz klasom IV i VI, ale z powodzeniem sprawdzi się też na zajęciach ze starszą młodzieżą). Podczas zajęć uczniowie nauczą się m.in. ustalać, jakie czynności muszą wykonać poszczególne osoby, aby grupa zrealizowała cel, uwzględniając kompetencje i umiejętności członków grupy. 

Wykorzystaj też ćwiczenia Wyspa, Jeden za wszystkich!, Chusty na głowę!, Baloniki oraz Helikopter, które znajdziesz w przygotowanym przez nas padlecie Praktyczne sposoby na ćwiczenie kompetencji miękkich w szkole

II.2 Uczeń definiuje cele projektu, wykorzystując technikę SMART

Koncepcja SMART służy do planowania celów w taki sposób, aby były motywujące, ambitne i inspirujące oraz aby łatwo można było zweryfikować, czy zostały zrealizowane. Dzięki pomysłowi na lekcję Bądź SMART = zaplanuj nauczysz uczniów posługiwania się tą techniką w wyznaczaniu celów dotyczących ich rozwoju edukacyjno-zawodowego. 

IV.4 Uczeń wyjaśnia podstawowe zasady tworzenia budżetu gospodarstwa domowego, formułuje praktyczne rady pozwalające poprawić jakość zarządzania budżetem oraz unikać i wyjść ze spirali zadłużenia

Podpowiedzi potrzebne do zrealizowania tego punktu z podstawy programowej znajdziesz w artykule Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o zarobkach? Poruszamy w nim kwestie m.in. dotyczące domowego budżetu i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. 

V.1 Uczeń na podstawie analizy ścieżek kariery znanych ludzi oraz własnych oczekiwań planuje swoją karierę zawodową i wymienia jej etapy w czasie

Aby pomóc uczniom w planowaniu kariery zawodowej, zachęć ich do eksplorowania zakładki Ścieżki kariery w Mapie Karier. 

Sprawdzenie, które zawody pasują do ich zainteresowań i oczekiwań, ułatwi im skorzystanie z Filtra preferencji

Filtr preferencji w Mapie Karier

Zawody z konkretnych branż, mające określone czynności zawodowe itp., można wyszukać, klikając tutaj.

Kategorie ścieżek kariery w Mapie Karier

Możesz też przeprowadzić zajęcia wykorzystując pomysł na lekcję Kotwice mojej kariery. Pozwala on młodym ludziom planować przyszłą pracę w oparciu o czynniki zidentyfikowane przez psychologa Edgara Scheina.

V.2 Uczeń formułuje własne cele zawodowe zgodnie z zasadą SMART, z zachowaniem równowagi z planami w życiu prywatnym, i opisuje możliwości ich realizacji

Żeby formułować cele zawodowe zgodnie z koncepcją SMART, uczniowie najpierw muszą ją poznać i zrozumieć jej zasady. Możesz im w tym pomóc realizując pomysł na lekcję Bądź SMART = zaplanuj.

V.3 Uczeń opracowuje plan swojej ścieżki edukacyjnej

Planowanie ścieżki edukacyjnej może uatrakcyjnić realizacja pomysłów na lekcje Kotwice mojej kariery oraz Nauka przez całe życie? Zdecydowanie tak!

Pomocne będzie też przeprowadzenie ćwiczenia 10 projektów na życie z naszego padletu Praktyczne sposoby na ćwiczenie kompetencji miękkich w szkole

Tematy dotyczące wyboru drogi prowadzącej do zdobycia wymarzonego zawodu poruszamy też we wpisie na blogu Edukacja pozaformalna - pierwsze wpisy do Twojego CV!.

Polecamy też kolumny “Jakie studia wybrać?” oraz “Studia za granicą” z naszego Karierowego niezbędnika

V.4 Uczeń analizuje swoje kompetencje i zestawia je z zapotrzebowaniem na rynku pracy

Realizując nasze pomysły na lekcje Kompetencje miękkie okiem pracodawców, Miękkie lądowanie Twoich uczniów? Kompetencje miękkie!, Zawody wczoraj, dziś, jutro i pojutrze oraz Zamień mocne strony w szanse rozwoju pomożesz uczniom poznać ich mocne strony i poznać kompetencje miękkie cenione na rynku pracy, takie jak: efektywna komunikacja, empatia czy umiejętność organizacji własnej pracy.

Nasz padlet zawierający ponad 70 pomysłów na trening kompetencji miękkich pozwoli Twoim uczniom rozwinąć wiele różnorodnych, bardziej i mniej im znanych umiejętności.

Zachęć swoich uczniów do zapoznania się z opisami zawodów w zakładce Ścieżki kariery. Każdy opis zawiera sekcję Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

Zakładka Ścieżki kariery w Mapie Karier

V.6 Uczeń przygotowuje dokumenty aplikacyjne związane z ubieganiem się o pracę

Aby Twoi uczniowie nauczyli się skutecznie selekcjonować informacje o sobie, wykorzystywać słowa kluczowe podczas rekrutacji oraz dowiedzieli się, jakich błędów unikać przygotowując dokumenty aplikacyjne, zrealizuj pomysł na lekcję Pierwsze CV Twoich uczniów. Zaproponuj im też przeczytanie artykułów na blogu w których znajdą mnóstwo wskazówek dotyczących przygotowywania CV: Napisz z nami pierwsze CV - krok po kroku i z przykładami oraz Tych błędów unikaj w pierwszym (i każdym kolejnym) CV.

V.9 Uczeń wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) i pracodawcy

Aby wprowadzić uczniów w temat podstaw prawa pracy, przeprowadź zajęcia z wykorzystaniem pomysłu na lekcję Taką mamy umowę! Dzięki temu, dowiedzą się, jakie są rodzaje umów oraz poznają prawa i obowiązki, które z nich wynikają.

V.10 Uczeń na wybranych przykładach wymienia różnice między zatrudnieniem a samozatrudnieniem oraz analizuje ich zalety i wady

Zachęć uczniów do eksploracji zakładki Ścieżki kariery oraz do zastanowienia się, które zawody mogą wykonywać na własny rachunek. 

Biznes i zarządzanie - zakres rozszerzony.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

IV.5 Uczeń analizuje swoje mocne i słabe strony oraz szanse i możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej, dostrzegając rolę procesu uczenia się przez całe życie

Dzięki zrealizowaniu pomysłów na lekcje Nauka przez całe życie? Zdecydowanie tak! oraz Zamień mocne strony w szanse rozwoju pomożesz Twoim uczniom określić ich mocne strony i odkryć, jak mogą zaprocentować w przyszłości zawodowej (i nie tylko). Uświadomisz im też, dlaczego ciągły rozwój to przepustka do satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że kompetencje można rozwijać przez całe życie, zrealizuj pomysł na lekcję Nastaw uczniów na rozwój: lekcja o koncepcji growth mindset. Więcej informacji na temat growth mindset znajdziesz w artykule na blogu Czym jest nastawienie na rozwój i jak je pielęgnować u młodych ludzi?

IV.6 Uczeń analizuje swoje kompetencje pod kątem możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w formie wolontariatu, praktyki lub stażu oraz znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Przeczytaj wpisy na blogu Nie tylko praca. 12 pomysłów na pierwsze doświadczenia zawodowe Twoich uczniów oraz Wolontariat nie zawiedzie - to pierwszy krok w stronę wymarzonego zawodu! i podziel się z uczniami zdobytą wiedzą o tym, w jaki sposób mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe, które pomogą im w rozwoju kompetencji i uatrakcyjnią CV.

Zrealizuj pomysł na lekcję Każdy może być wolontariuszem, dzięki któremu Twoi uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę o różnych formach wolontariatu oraz plusach i minusach bycia wolontariuszem. Zachęć ich też do obejrzenia odcinka #ZawodowegoStreamu Wolontariat zagraniczny: zwiedzaj świat i zdobywaj doświadczenie. Wiele przydatnych informacji o zagranicznym wolontariacie można znaleźć także w tym padlecie.  

Zaproponuj Twoim uczniom przeczytanie artykułów Edukacja pozaformalna - pierwsze wpisy do Twojego CV! oraz  6 pomysłów na Twoje pierwsze doświadczenia zawodowe (zanim zaczniesz szukać pierwszej pracy)!

IV.13 Uczeń rozróżnia formy zatrudnienia (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne) oraz określa korzyści i konsekwencje wyboru konkretnej formy i rodzaju umowy

Przeprowadź z uczniami zajęcia według scenariusza Taką mamy umowę!, co pozwoli im poznać różne rodzaje umów podpisywanych w pracy oraz ocenić, które są bardziej, a które mniej korzystne w zależności od sytuacji i dowiedzieć się, w jaki sposób rodzaj umowy wpływa na życie osobiste oraz zawodowe.

V.17 Uczeń wyjaśnia cechy i funkcje skutecznego przywódcy (lidera)

Zrealizuj z uczniami ćwiczenia Wieże z papieru oraz Lina z zamkniętymi oczami z naszego padletu Praktyczne sposoby na ćwiczenie kompetencji miękkich w szkole

Mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi przydadzą się podczas lekcji biznesu i zarządzania. Zachęcamy Cię do podzielenia się tym artykułem ze znajomymi nauczycielami.


Masz pytania dotyczące artykułu? A może chcesz podzielić się własnym doświadczeniem z realizacji lekcji z przedmiotu biznes i zarządzanie z wykorzystaniem Mapy Karier? Napisz do nas: kontakt@mapakarier.org.


Inne artykuły na blogu, które mogą Ci się spodobać:Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.