Mapa Karier v 4.0.0

Każdy może być wolontariuszem

Autor: Klaudia Stano; Ostatnia aktualizacja: 12.10.2023

Czy wolontariat to coś dla Twoich uczniów? Jakie korzyści płyną z bycia wolontariuszem? W jaki sposób młodzi ludzie mogą się zaangażować w dobrowolną pracę na rzecz innych? Zrealizuj ten pomysł na lekcję i odkryj z uczniami fascynujący świat wolontariatu.

Okładka strony

Ten pomysł na lekcję w formacie PDF znajdziesz tutaj.

Cel zajęć

Uczeń:

 • zna różne formy wolontariatu;
 • identyfikuje korzyści z bycia wolontariuszem;
 • wyszukuje oferty wolontariatu lub proponuje własne działania wolontariackie.

Etap edukacyjny

 • klasy VII-VIII;
 • szkoły ponadpodstawowe.

Realizowany punkt z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (kl. VII-VIII szkoły podstawowej)

 • Uczeń analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy (2.5).

Realizowany punkt z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (liceum)

 • Uczeń określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej (2.5).

Sprzęt i materiały

 • urządzenie z dostępem do Internetu dla każdego ucznia / pary uczniów.

Zajęcia krok po kroku

Rozgrzewka: Co to jest wolontariat?

Poproś uczniów, aby spróbowali zdefiniować wolontariat i podali swoje skojarzenia z tym słowem. Zapisujcie kluczowe hasła na tablicy. 

Zapytaj: Czy ktoś z Was był kiedyś wolontariuszem/wolontariuszką lub brał to pod uwagę? Jeśli tak, przy jakiej okazji i na czym polegał wolontariat?

Omówcie różne formy wolontariatu:

1. Wolontariat stały/długoterminowy

Przykłady:

 • udzielanie regularnych korepetycji z matematyki wychowankom pobliskiego domu dziecka;
 • prowadzenie mediów społecznościowych stowarzyszenia sportowego;
 • czytanie książek/gazet seniorom w pobliskim domu opieki w każdy poniedziałek.

2. Wolontariat akcyjny/jednorazowy

Przykłady:

 • zbieranie pieniędzy do puszki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska podczas szkolnego festynu;
 • skompletowanie Szlachetnej Paczki;
 • robienie zdjęć podczas lokalnej imprezy charytatywnej i ich obróbka graficzna;
 • stworzenie strony internetowej dla fundacji (chyba że będziemy tę stroną regularnie aktualizować i nią administrować - wtedy będzie to już wolontariat stały).

Dyskusja: Plusy i minusy wolontariatu

Zastanówcie się z uczniami nad korzyściami płynącymi z bycia wolontariuszem. Zapisujcie je na tablicy. 

Plusy wolontariatu oraz to, dlaczego warto się zaangażować w działanie na rzecz innych, opisujemy szeroko w artykule “Wolontariat nie zawiedzie – to pierwszy krok w stronę wymarzonego zawodu!”. 

Czy uczniowie dostrzegają jakieś minusy wolontariatu? Porozmawiajcie o nich.

Wymieńcie się również własnymi doświadczeniami:

 • Jeśli byliście lub jesteście wolontariusz(k)ami, czego Was to nauczyło, co Wam dało?
 • Czy planujecie rozpocząć/kontynuować aktywność wolontariacką w przyszłości? Jeśli tak, w jakich obszarach? Jaka jest Wasza motywacja?

Jeśli masz doświadczenie wolontariackie - koniecznie podziel się nim z uczniami :-)


Ćwiczenie: Każdy może być wolontariuszem

Poproś każdego ucznia (indywidualnie lub w parach) o wylosowanie jednego zawodu z Mapy Karier i wskazanie, w jaki sposób osoba o danych kompetencjach może pomóc innym jako wolontariusz w sposób formalny lub nieformalny. Bądźcie kreatywni - w tym ćwiczeniu nie ma złych odpowiedzi.

Poproś uczniów o konkretne przykłady, np. mechanik może:

 • poprowadzić bezpłatne warsztaty dla lokalnej społeczności o tym, jak dbać o swój samochód;
 • wozić samochodem swojego niezmotoryzowanego sąsiada do lekarza na comiesięczne kontrolę;
 • rozwozić po okolicy ulotki organizacji walczącej o prawa zwierząt.

Jeżeli uczniowie wylosują zawód, który zupełnie im nie odpowiada / nie mają związanych z nim pomysłów, mogą wylosować inną ścieżkę kariery.

Daj uczniom kilka minut na wypisanie swoich pomysłów. Następnie poproś chętnych o podzielenie się efektami pracy z resztą klasy. Uzupełniajcie wzajemnie swoje pomysły. Czy pojawiły się jakieś niestandardowe propozycje? Czy uczniowie dostrzegają po tym ćwiczeniu dodatkowe korzyści lub trudności związane z wolontariatem?


Wolontariat - czy to coś dla mnie?

Niezależnie od tego, czy uczniowie mają już doświadczenie jako wolontariusze, poproś każdego uczestnika/każdą uczestniczkę zajęć o wyszukanie w internecie dwóch-trzech aktualnych i interesujących ich ofert wolontariatu, najlepiej blisko miejsca zamieszkania lub online.

A może uczniowie mają pomysł na zainicjowanie własnego działania wolontariackiego? Pamiętajcie, że wolontariat to nie tylko formalne działania zorganizowane w szkole czy ramach fundacji/stowarzyszeń, ale każda pomoc udzielona innym bezpłatnie i bezinteresownie (poza kontekstem rodzinnym/przyjacielskim).

Poproś uczniów o podzielenie się pomysłami na wolontariat i uzasadnienie swoich wyborów. Spytaj, czy uczniowie po dzisiejszej lekcji czują się zmotywowani do podjęcia wolontariatu.

Ofert wolontariatu możecie szukać na stronach lokalnych organizacji oraz online, np. na stronach TuDu, ngo.pl, Szkolna Giełda Pracy.


Podsumowanie: Co wynoszę z dzisiejszej lekcji?

Podsumuj zajęcia w wybrany przez Ciebie sposób, na przykład prosząc każdego ucznia o dokończenie zdania:

 • Wolontariat to dla mnie…
 • Z dzisiejszej lekcji wynoszę…
 • Po dzisiejszej lekcji…
 • Najlepiej zapamiętałam/zapamiętałem…

Jeśli przeprowadziłaś/eś zajęcia na podstawie tego pomysłu na lekcję, będziemy wdzięczni za wypełnienie anonimowego formularza feedbacku. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli ulepszać nasze obecne i kolejne scenariusze zajęć. Dziękujemy!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.


Inne pomysły na lekcje, które mogą Ci się spodobać:Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.