Mapa Karier v 4.0.0

Pierwsze CV Twoich uczniów

Autor: Klaudia Stano, Anna Rduch; Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023

Stworzenie CV, szczególnie pierwszego w życiu, to nie lada wyzwanie. Zrealizuj scenariusz zajęć i przekaż uczniom wiedzę, jak skutecznie selekcjonować informacje o sobie, jak wykorzystywać słowa kluczowe podczas rekrutacji oraz jakich błędów unikać przygotowując dokumenty aplikacyjne.

picture

Ten pomysł na lekcję w formacie PDF możesz pobrać tutaj.


Etap edukacyjny

 • szkoła ponadpodstawowa

Cel zajęć

Uczeń:

 • tworzy CV pod kątem wybranej oferty pracy;
 • dowiaduje się, czym są słowa kluczowe w dokumentach aplikacyjnych;
 • poznaje najczęstsze błędy przy tworzeniu CV.

Realizowane treści z rozporządzenia o doradztwie zawodowym z 2019 r. (liceum, technikum, szkoła branżowa 1 st.)

 • Uczeń sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców (2.6.).

Sprzęt i materiały

 • wydrukowane dla każdej grupy:

     - oferty pracy (na stanowisko animatora i magazyniera);

     - tabela z informacjami o kandydatce do pracy, Ani;

     - pusty szablon CV.

 • taśma klejąca do powieszenia prac uczniów na tablicy;
 • zakreślacze / kolorowe flamastry.

Zajęcia krok po kroku 

Lekcja 1: Moje pierwsze CV - jak je napisać? 

Podziel uczniów na 2-3-osobowe grupy. W tych grupach uczniowie będą pracować przez dwie lekcje.

Nakreśl uczniom sytuację:

 Jest koniec maja. Ania ma 18 lat, niedawno napisała maturę i ukończyła klasę maturalną. Nie jest jeszcze pewna, co będzie robić po wakacjach. Ma różne pomysły: studia, szkoła policealna, roczna przerwa od nauki (tzw. gap year) lub podjęcie stałej pracy. W tym momencie Ania szuka swojej pierwszej pracy na okres wakacji. Na stronie z ogłoszeniami o pracę znalazła dwie oferty, które ją zainteresowały. Nie posiada jednak CV, a taki dokument jest wymagany w obydwu ofertach.  

Zadaniem uczniów jest pomoc Ani w przygotowaniu CV na jedno z dwóch stanowisk pracy. 

Dlaczego uczniowie nie mogą przygotować jednego CV, pasującego do obydwu ogłoszeń? Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV - dokumenty aplikacyjne tworzymy zawsze w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy! Warto posiadać szablon CV z podstawowymi informacjami o edukacji, doświadczeniu i umiejętnościach, jednak taki szablon zawsze dostosowujemy do potrzeb pracodawcy. Wysyłanie jednej wersji CV do wszystkich pracodawców znacząco obniża szanse na sukces w rekrutacji.

Krok 1: Analiza ogłoszeń o pracę

Rozdaj każdej grupie dwa ogłoszenia o pracę– na stanowiskaanimatora kultury w sali zabaw i magazyniera w sklepie outdoorowym i poproś uczniów o ich uważne przeczytanie. 

Jeśli nie chcesz drukować materiałów, podaj uczniom linki do ogłoszeń w wersji online:

https://bit.ly/OfertaAnimatorka

-https://bit.ly/OfertaMagazynierka

Uczniowie mogę zwrócić uwagę na to, że obydwa ogłoszenia o pracę są nieco inaczej sformułowane i nie zawierają tych samych informacji. Na przykład w ogłoszeniu na stanowisko magazyniera podane jest wynagrodzenie, a w ogłoszeniu na stanowisko animatora – nie. Przekaż uczniom, że to normalna sytuacja i każdy pracodawca decyduje, jakie dokładnie informacje umieści w ogłoszeniu.

Krok 2: Co warto umieścić w CV?

Rozdaj każdej grupie tabelę (Załącznik 3) z różnymi informacjami na temat Ani i poproś o zapisanie w drugiej i trzeciej kolumnie, które elementy powinny się znaleźć w CV przygotowanym na stanowisko animatorki, a które w CV na stanowisko magazynierki wraz z krótkim uzasadnieniem.

figure

Przypomnij uczniom, że w CV umieszczamy tylko te elementy, które interesują pracodawcę. Odrzućcie te informacje, które z perspektywy oferty nie są istotne.

W podjęciu decyzji pomogą uczniom również opisy zawodów animatora czasu wolnego i magazyniera z Mapy Karier.

Gdy uczniowie uzupełnią tabelę, podyskutujcie:

 • Które informacje według Was powinny się znaleźć w jednym i drugim CV?
 • Które informacje nie powinny się znaleźć w żadnym z dwóch CV?
 • Które informacje rekomendujecie dodać do CV na stanowisko animatora, ale nie do CV na stanowisko magazyniera?
 • I odwrotnie: które informacje rekomendujecie dodać do CV na stanowisko magazyniera, ale nie do CV na stanowisko animatora?
 • W przypadku których informacji mieliście wątpliwości, czy warto je zamieszczać?

Wskazówka dla nauczyciela: Nie ma jednego słusznego sposobu na wypełnienie tabeli, ponieważ w przypadku niektórych informacji decyzja o ich zamieszczeniu lub wykluczeniu będzie dyskusyjna. Przygotowaliśmy jednaktabelę z przykładowym rozwiązaniem i komentarzami, która pomoże Ci podsumować ćwiczenie z uczniami.  Wypełnienie tabeli przez uczniów i omówienie wniosków to najważniejszy element lekcji, który ćwiczy umiejętność selekcji informacji do dokumentów aplikacyjnych.  

Krok 3: Tworzymy CV

Rozdaj grupom pusty szablon CV. Poproś każdą grupę o wybranie jednego stanowiska, na które zaaplikuje Ania (animatorka lub magazynierka) i rozpisanie w szablonie tych elementów CV, które wybrali jako kluczowe dla tej oferty pracy.Poproś uczniów, aby na razie nie wypełniali pola „Podsumowanie zawodowe” (to będzie element kolejnej lekcji).

Zwróć uczniom uwagę na estetykę i odpowiednie zaplanowanie przestrzeni. Warto rozpocząć od wpisywania informacji ołówkiem, a dopiero finalną wersję napisać długopisem. Uczniowie mogą oczywiście przeredagować sformułowania z tabeli. Po uzupełnieniu dokument powinien jasno i przejrzyście komunikować najważniejsze wiadomości.

Dlaczego nie publikujemy wypełnionego szablonu CV Ani? O ile zachowane zostaną standardy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, jest wiele sposobów, na które można stworzyć prawidłowe i skuteczne CV Ani. Gotowe CV mogłoby stanowić pułapkę i stać się „jedynym słusznym rozwiązaniem”, a tego chcemy uniknąć. Mamy jednak dla Ciebie kilka wskazówek. W naszym szablonie wyróżniliśmy następujące sekcje: Imię i nazwisko, Podsumowanie zawodowe, Kompetencje, Wykształcenie, Doświadczenie oraz Zainteresowania. Nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości. Tworzenia CV nie warto ujmować w ścisłych schematach, a podczas jego tworzenia warto wykazać się elastycznością. Mamy na myśli selekcję i dobór treści, wykorzystywanie argumentów dopasowanych do oferty, jak również odpowiednie kategoryzowanie treści, czego przejawem będzie na przykład tworzenie nowych elementów CV. Jeśli uczniowie wykażą się inicjatywą i pomysłem na wpisanie nowej kategorii/rubryki (lub usunięcie istniejącej), pozwól im na to! Świadczy to o tym, że pracujesz ze wspaniałymi młodymi ludźmi, którzy wychodzą poza schemat i nie patrzą na zadania szablonowo. Uczniowie mogą również stworzyć autorski szablon CV, np. na oddzielnej kartce A4, jeśli nie pasuje im wzór zaproponowany w tym scenariuszu zajęć.

Przykłady dodatkowych lub zmodyfikowanych nagłówków:

 • Umiejętności;
 • Mocne strony;
 • Kursy i szkolenia;
 • Osiągnięcia;
 • Dodatkowe informacje.

Jeśli przyjrzysz się informacjom o Ani, zauważysz kilka, które trudno intuicyjnie dopasować do naszego wzoru CV. Oto nasze podpowiedzi, gdzie można je umieścić:

 • Dane kontaktowe – pod imieniem i nazwiskiem;
 • Treść klauzuli – w stopce CV;
 • Uważność na szczegóły – w rubryce Kompetencje;
 • Gra w siatkówkę – w zależności od wybranego przez uczniów kontekstu oraz sposobu opisu, mogą je umieścić w sekcji DoświadczenieKompetencjelub Zainteresowania;
 • Karta pływacka – jest potwierdzeniem posiadanych kompetencji pływania i sprawności fizycznej, którą można wpisać w sekcji Kompetencje;
 • punktualność oraz wysoka kultura osobista – to mocne strony Ani, które można podkreślić w Podsumowaniu zawodowym (omawianym podczas lekcji drugiej).

Podsumowanie zajęć

W ramach podsumowania poproś uczniów, aby powiesili na tablicy lub na ścianach stworzone podczas lekcji CV. W ten sposób na tablicy powstanie galeria CV, a uczniowie będą mogli się zapoznać z efektami pracy innych grup.

Pytania, które możesz zadać uczniom, aby podsumować zajęcia:

 • W czym są podobne stworzone przez Was CV na to samo stanowisko? W czym się różnią?
 • W czym są podobne stworzone przez Was CV na różne stanowiska? W czym się różnią?
 • Jak liczba informacji wpływa na czytelność CV? Czy niektóre CV są zbyt obfite lub zbyt ubogie?

Zachowajcie efekty Waszej pracy na drugą lekcję, podczas której rozwiniecie swoją wiedzę o skutecznym CV.

Specjalnie dla Twoich uczniów przygotowaliśmy kompletny poradnik w Strefie Młodzieży „Napisz z nami pierwsze CV - krok po kroku i z przykładami". Zachęć młodzież do lektury tego artykułu jako podsumowanie lekcji i/lub wtedy, gdy będą szykować swoją aplikację do pierwszej pracy lub stażu.


Wskazówka dla nauczyciela: Podczas zajęć mogą się pojawić pytania młodzieży o zatrudnianie osób niepełnoletnich. Najważniejsze informacje dotyczące młodocianych pracowników znajdziesz w Karierowym niezbędniku, w kolumnie „Praca dla osób poniżej 18. roku życia”. Śmiało udostępnij materiały uczniom.

Lekcja 2: Moje pierwsze CV – jak je ulepszyć?

Drugie zajęcia będą pogłębieniem treści poruszanych wcześniej. Grupom potrzebny będzie dostęp do materiałów z poprzedniej lekcji: dwóch ogłoszeń o pracę, wypełnionej tabeli z elementami życiorysu Ani oraz uzupełnionych CV.

Podsumowanie zawodowe, czyli kilka zdań o Tobie

CV, które uczniowie stworzyli na pierwszej lekcji, jest dobrym punktem wyjścia do procesu rekrutacyjnego. Brakuje w nim jednak jeszcze jednego ważnego elementu – podsumowania zawodowego, które jest zwięzłym przedstawieniem kandydata w kontekście wybranej oferty pracy. Ta sekcja powinna się znaleźć w widocznym miejscu CV, najlepiej na górze.

Podsumowanie zawodowe to kilka dopracowanych zdań napisanych w 1 osobie liczby pojedynczej, w których kandydat prezentuje swoje mocne strony, doświadczenia i osiągnięcia w kontekście stanowiska, na które aplikuje. Jest to sekcja, która w dużej mierze kształtuje pierwsze wrażenie rekrutera. Aby napisać dobre podsumowanie zawodowe, należy zadać sobie pytanie, dlaczego aplikujemy na dane stanowisko, co możemy wnieść do organizacji i jak wykorzystamy nasze kompetencje w nowej pracy.

Zadaniem uczniów jest napisanie podsumowania zawodowego dla Ani.

Podsumowanie powinno być dopasowane do stanowiska, warto więc przypomnieć sobie dokładnie, jakie informacje wpisaliście w CV i czego wymaga pracodawca.

Wskazówka: zasugeruj uczniom, aby dopracowali tekst podsumowania najpierw na brudno, a dopiero finalną wersję przenieśli do CV.

Uczniowie mogą korzystać z informacji z wypełnionej na pierwszych zajęciach tabeli (Załącznik 3) i własnej wyobraźni. Przykłady podsumowań zawodowych, ku inspiracji, znajdziecie również w internecie, np. tutaj.

Gotowe podsumowanie zawodowe wpiszcie w szablon CV z poprzedniej lekcji.

Jak przechytrzyć algorytm?

Czy Twoi uczniowie wiedzą, że wiele firm do celów rekrutacyjnych używa oprogramowania, tzw. ATS (Applicant Tracking System), aby ułatwić sobie etap selekcjonowania dokumentów przesłanych przez kandydatów?

Praca tego oprogramowania polega na wyszukiwaniu w CV odpowiednich słów i fraz wskazanych przez rekrutera jako kluczowe (tzw. keywords).

Zadaniem uczniów jest odnalezienie w wybranej przez ich grupę ofercie pracy słów kluczowych, czyli fraz i zwrotów najistotniejszych dla tego stanowiska (według intuicji uczniów). Przyda się zakreślacz/kolorowy flamaster. Jeśli korzystacie z ogłoszeń w wersji online, przepiszcie słowa kluczowe na kartkę lub do zeszytu.

Wskazówka dla nauczyciela: słowami kluczowymi w ofercie pracy na animatora mogą być: prowadzenie zajęć, doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywność, obsługa kasy fiskalnej. W przypadku magazyniera: prawo jazdy, przyjmowanie dostaw, dbanie o porządek, prowadzenie dokumentacji, WAPRO.  

Następnie sprawdźcie, czy wybrane przez Was słowa kluczowe pojawiają się w uzupełnionym przez Was CV. Jeśli słowa kluczowe się nie pojawiają, spróbujcie dodać przynajmniej część z nich lub przeformułować podobnie brzmiące frazy na zwroty zawierające keywords.

Zwracając uwagę na słowa kluczowe i dodając je do CV (oczywiście jeśli faktycznie posiadamy takie kompetencje), zwiększamy swoją szansę na pozytywne przejście przez pierwszy etap selekcji, szczególnie w dużych organizacjach.

Ciekawostka: Po skonstruowaniu swojego CV, możesz samodzielnie sprawdzić poziom dopasowania dokumentu aplikacyjnego do oferty pracy, na którą aplikujesz. Skorzystaj ze strony https://www.jobscan.co/ lub https://cultivatedculture.com/resume-scanner/. Załaduj plik CV => Skopiuj treść ogłoszenia o pracę => Wygeneruj podsumowanie i wprowadź zmiany do swojego CV. Strona jest w języku angielskim. Jeśli jest to problem, skorzystaj z automatycznego tłumaczenia strony, np. w przeglądarce Chrome.   

Mam już CV. Jak napisać mail do pracodawcy?

To, co zrobimy z naszym CV, gdy jest już gotowe, jest równie ważne, co etap tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Musimy zadbać o profesjonalne dostarczenie naszego CV do potencjalnego pracodawcy.

Zadaniem uczniów w tej części zajęć jest naszkicowanie treści maila, który Ania wyśle do rekrutera z załączonym CV. Pamiętajcie, aby zapoznać się z dokładnymi wymaganiami pracodawcy co do sposobu wysłania aplikacji (znajdziecie je w ofercie pracy).

Poproś uczniów o napisanie na drugiej stronie wypełnionego szablonu CV:

tytułu maila  

treści wiadomości

nazwy załącznika 

…oraz o podjęcie decyzji, w jakim formacie dołączą CV do maila skierowanego do pracodawcy.

Po zakończeniu poproś grupy, aby wymieniły się kartkami z wiadomościami do rekruterów i udzieliły sobie wzajemnie informacji zwrotnej. Możecie również na forum porozmawiać o wnioskach z pracy w grupach.

Treść maila powinna być podyktowana wymaganiami wskazanymi w ofercie pracy. Czasami pracodawcy proszą o odpowiedź na konkretne pytanie, czasami proszą o umieszczenie numeru rekrutacji w tytule wiadomości. Często nie stawiają żadnych wymagań i wtedy można napisać kilka zwięzłych słów od siebie. WAŻNE! W wiadomości, w której wysyłamy CV, nie warto powielać standardowych formułek. Warto zadać sobie trud i napisać jedno/dwa zdania od siebie, pamiętając o grzecznym i formalnym tonie. Szczególnie w mniejszych organizacjach zostanie to docenione.

Podsumowanie: Checklista najczęstszych błędów

Aby podsumować dotychczasową pracę, przeprowadź z uczniami burzę mózgów na temat tego, jakich błędów warto unikać w CV. Poproś o wskazywanie błędów, o których już rozmawialiście, ale także innych, jeszcze niewspomnianych, które obniżają szanse kandydata na pozytywny wynik rekrutacji.

Odpowiedzi zapisujcie na tablicy. Możesz je również zebrać w formie anonimowych odpowiedzi (np. poprzez Mentimeter czy Padlet), a pod koniec uzupełnić odpowiedzi uczniów o elementy, które się nie pojawiły.

Obszerną listę błędów, które można popełnić w CV, znajdziesz w naszym wpisie na blogu. Zachęcamy do skorzystania!

Z czym wychodzę z zajęć?

Na zakończenie zadaj uczniom pytanie:

 • W jakim stopniu – po dwóch lekcjach – czujecie się przygotowani do napisania pierwszego CV?
 • Jakie trzy rzeczy najbardziej zapamiętaliście z zajęć o CV?

Pomysł na lekcję powstał we współpracy Mapy Karier z Anną Rduch, doradczynią zawodową.

Jeśli przeprowadziłaś/eś zajęcia na podstawie tego pomysłu na lekcję, będziemy wdzięczni za wypełnienia anonimowego formularza feedbacku. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli ulepszać nasze obecne i kolejne scenariusze zajęć. Dziękujemy!

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.

Inne pomysły na lekcje, które mogą Ci się spodobać:Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.