Zdjęcie zawodu
W. męska

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.


WERSJA męska


Pamiętaj, że podane przez nas kompetencje są orientacyjne. Dokładny zestaw wymaganych umiejętności zależy od pracodawcy, stanowiska i poziomu doświadczenia.