Zdjęcie zawodu
W. męska

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.


WERSJA męska

Statystyki dla grupy: Pozostali pracownicy obsługi biura

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, rok 2022.

RYNEK PRACY

Wielkość rynku pracyDUŻY
111 500 Liczba zatrudnionych należących do tej grupy
67 %
Pracowników tej grupy w Polsce to kobiety
62 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze publicznym

ŚREDNIE ZAROBKI BRUTTO

Wysokość zarobkówMAŁE
5720 ZŁ
Wartość średnia dla tej grupy zawodowej
-2%
Zarobki kobiet są o 2% niższe niż mężczyzn
-10%
Średnie zarobki są o 10% niższe niż średnia krajowa
Co to jest grupa zawodowa?

Są to zawody pogrupowane według podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W Mapie Karier wykorzystujemy podział na tzw. grupy średnie z Klasyfikacji zawodów i specjalności, dla których dysponujemy danymi o zarobkach i wielkości rynku pracy z Głównego Urzędu Statystycznego.