Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka administracji

Pracuję w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej.

Specjalistka administracji

Pracuję w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy jednostka administracji publicznej, w której jestem zatrudniona, sprawnie działa, niezbędne dokumenty są tworzone zgodnie z przepisami, postępowania administracyjne toczą się tak, jak powinny. Klienci są obsługiwani sprawnie, uzyskują porady dotyczące sposobu załatwienia swojej sprawy i szczegółowe wyjaśnienia nieraz bardzo zawiłych przepisów prawa, które dotyczą ich przypadku.

Czym się zajmuję?

Obsługuję klientów, którzy chcą załatwić różne sprawy urzędowe i staram się rozwiązywać ich problemy opierając się na przepisach prawa. Ustalam, czy sprawa którą chce załatwić klient mieści się w kompetencjach jednostki administracyjnej, w której pracuję, sprawdzam, czy dokumenty przyniesione przez klienta są poprawnie wypełnione, gromadzę informacje i dokumenty niezbędne do obsłużenia tej osoby, informuję ją, w jakim terminie może spodziewać się rozpatrzenia swojej sprawy. Potrafię przyjmować, rozpatrywać i załatwiać wnioski oraz skargi, znam zasady postępowania administracyjnego w różnych sprawach oraz zasady obiegu dokumentów. 


Co powinnam umieć?  

Muszę znać zasady księgowości oraz funkcjonowania gospodarki rynkowej, ponieważ do moich obowiązków należy m.in. tworzenie dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych, planowanie kosztów wykonania konkretnych inwestycji niezbędnych w mojej jednostce organizacyjnej, np. budowy nowego chodnika, remontu sieci wodociągowej czy budowy placu zabaw. 


Muszę rozliczać się z pieniędzy otrzymanych z różnych krajowych i zagranicznych, w tym unijnych, funduszy. Muszę znać obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy prawa cywilnego, pracy, administracyjnego, umieć je analizować i interpretować oraz stosować w praktyce, umieć sporządzać dokumenty niezbędne w pracy, np. umowy cywilnoprawne. 
Muszę wiedzieć, jak funkcjonuje nasze państwo, znać jednostki organizacyjne administracji i ich kompetencje, orientować się w przepisach BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, których muszę przestrzegać. 
W pracy korzystam z rozmaitego sprzętu biurowego: komputerów, kserokopiarek, skanerów, faksów, dlatego muszę bardzo dobrze znać się na jego obsłudze, muszę też potrafić obsługiwać programy komputerowe do tworzenia elektronicznych wersji dokumentów, które opracowuję podczas pracy, korzystać z baz danych zawierających teksty obowiązujących aktów prawnych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • opanowanie,
  • dyskrecja,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi, ponieważ codziennie rozmawiam z wieloma klientami,
  • umiejętność jasnego tłumaczenia klientom, co mają zrobić, żeby załatwić konkretną sprawę,
  • podzielność uwagi, żeby móc np. jednocześnie rozmawiać z klientem i sprawdzać, czy poprawnie wypełnił wszystkie wymagane dokumenty.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, samorządowej albo instytucjach państwowych. Może to być np. urząd miasta, gminy, wojewódzki, starostwo powiatowe, sejmik urząd skarbowy, urząd pracy.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.