Zdjęcie zawodu
W. męska

Kryminolożka

Badam przyczyny i skutki przestępstw oraz osobowość przestępców.

Kryminolożka

Badam przyczyny i skutki przestępstw oraz osobowość przestępców.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w naszym kraju. Pomagam zwalczać przestępczość, biorę udział w edukowaniu społeczeństwa na temat nowych metod, jakimi posługują się różnego rodzaju przestępcy: złodzieje, oszuści, włamywacze. Cieszę się, że pomagam policji w znajdowaniu sprawców przestępstw. Mogę też pisać programy resocjalizacji kryminalistów osadzonych w więzieniach.

Czym się zajmuję?

Jestem specjalistką badającą przyczyny i skutki przestępstw, osobowość przestępców oraz skalę przestępczości, czyli liczbę kradzieży, włamań, napadów, porwań, na konkretnym obszarze: powiatu, województwa, kraju. Na podstawie danych zebranych przez policję, sądy, zakłady karne i prokuraturę określam też, jakie zmiany zachodzą w naszym społeczeństwie, jeśli chodzi o konflikty z prawem. Np. odnotowuję pojawiające się, nowe sposoby wyłudzania pieniędzy od osób starszych, mające zastąpić opisywaną wielokrotnie metodę \"na wnuczka\". 


Zwracam uwagę także na sezonowy wzrost określonych typów przestępstw, np. wyciągam ze statystyk wniosek, że podszywanie się pod organizacje charytatywne zbierające datki nasila się przed świętami, kiedy ludzie są bardziej skłonni do pomocy potrzebującym. Na podstawie moich obserwacji policjanci mogą w tym czasie częściej ostrzegać ludzi i uczyć ich, jak nie dać się naciągnąć tego typu oszustom. 
Badam też tzw. zgłaszalność przestępstw, czyli jaki odsetek kradzieży, rozbojów, napadów i innych przestępstw stanowią te, które poszkodowani zgłosili na policję. Analizuję i rozwijam teorie wyjaśniające przyczyny popełniania przestępstw i opisujące osobowość przestępcy. Tworzę też nowe teorie kryminologiczne, bo wciąż pojawiają się nowe rodzaje przestępstw, np. zdalne blokowanie danych, i sposoby ich popełniania, np. kradzieże tożsamości w sieci. 
Zajmuję się też ocenianiem, dlaczego przestępcy popełnili kradzież, włamanie, napaść z bronią w ręku, biorąc pod uwagę ich wiek, płeć i status społeczny. Opisuję mechanizmy psychologiczne, które skłaniają przestępców do łamania prawa, takie jak np. uzależnienie od silnych emocji, chęć zaimponowania znajomym, nałogi, problemy finansowe, brak oparcia w rodzinie i inne. 
Wykorzystując wyniki moich obserwacji i analiz przygotowuję raporty, w których podaję możliwe sposoby zapobiegania przestępczości, takie jak informowanie społeczeństwa o najnowszych metodach kradzieży, czy oszustw. Opierając się na badaniach psychologicznych, neurologicznych i innych testach, jakim poddaje się przestępców, tworzę ekspertyzy oceniające prawdopodobieństwo popełnienia przez nich w przyszłości kolejnych przestępstw. Współpracuję z policjantami służby kryminalnej w tworzeniu profilu przestępcy. Takie profile pozwalają śledczym zawęzić grono podejrzanych i znaleźć sprawcę kradzieży, rozboju czy oszustwa. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na funkcjonowaniu naszego państwa, a w szczególności na działaniu wymiaru sprawiedliwości i na organizacji systemu więziennictwa, muszę też wiedzieć, jak współpracować z zagranicznymi policjantami i specjalistami z dziedziny kryminologii, żeby wspólnie zwalczać przestępczość. 


Muszę znać podstawy prawa konstytucyjnego, prawo karne, rodzinne i opiekuńcze, wiedzieć, jakie są sposoby prowadzenia postępowań karnych przed sądem, znać rodzaje przestępstw i ich wpływ na funkcjonowanie naszego państwa. 
Muszę znać się na psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej oraz potrafić określać wpływ rozmaitych czynników, np. problemów psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od hazardu, na ryzyko wejścia w konflikt z prawem. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • uczciwość,
  • dokładność,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • dociekliwość,
  • sumienność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie między innymi w Policji, służbach specjalnych, sądach, instytucjach rządowych i samorządowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.