Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka gospodarki odpadami promieniotwórczymi

Zapewniam zgodny z przepisami transport odpadów promieniotwórczych z miejsc, w których powstają, na specjalistyczne składowiska.

Specjalistka gospodarki odpadami promieniotwórczymi

Zapewniam zgodny z przepisami transport odpadów promieniotwórczych z miejsc, w których powstają, na specjalistyczne składowiska.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo wiem, że dzięki mnie różnego rodzaju odpady promieniotwórcze są transportowane w sposób właściwy i zgodny z przepisami. Dbam w ten sposób o bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Czym się zajmuję?

Przygotowuję i wdrażam programy zarządzania odpadami promieniotwórczymi. Biorę przy tym pod uwagę ich stan skupienia i aktywność promieniotwórczą. Odpady promieniotwórcze najczęściej są kojarzone z wypalonym paliwem jądrowym, ale wiele z nich pochodzi z placówek medycznych, naukowych i różnych gałęzi przemysłu. Moim zadaniem jest odpowiednie oznaczanie odpadów, co pozwala łatwo rozpoznać ich rodzaj, a dzięki temu zapewnić odpowiednie warunki do przewiezienia ich na składowisko oraz właściwe składowanie lub przetwarzanie. Przygotowuję odpowiednie etykiety i umieszczam je na pojemnikach transportowych oraz dbam o dobry stan techniczny tych pojemników. Oprócz tego wypełniam niezbędne dokumenty potrzebne przy transporcie odpadów na składowisko. Na bieżąco śledzę zmiany zachodzące na rynku odpadów promieniotwórczych. Oceniam możliwość zastosowania nowych technologii tak, by neutralizować te odpady coraz skuteczniej i bezpieczniej. 


Moje działania mają wpływ na otoczenie, ponieważ niewłaściwy transport i składowanie odpadów promieniotwórczych mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego i zagrozić okolicznym mieszkańcom. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać aktualne przepisy dotyczące transportu i składowania odpadów promieniotwórczych, takie jak Ustawa Prawo atomowe. Muszę znać przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy. 


Muszę wiedzieć, jakie są naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze, znać się na rodzajach odpadów promieniotwórczych, wiedzieć, jakie mają właściwości, jakie dawki promieniowania jonizującego emitują, czy są wysoko-, średnio- czy nisko aktywne. Muszę wiedzieć, jakie instytucje i firmy je produkują oraz znać zasady odbioru i przewozu odpadów z miejsc, w których powstają, na składowiska.
Muszę wiedzieć, jakie pojemniki należy zastosować do transportu konkretnych rodzajów odpadów. 
Powinnam wiedzieć, jak bezpiecznie przechowywać odpady promieniotwórcze oraz jak redukować ich objętość przed składowaniem. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odpowiedzialność,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • samodzielność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.