Zdjęcie zawodu
W. męska

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.


WERSJA męska