Zdjęcie zawodu
W. męska

Archiwistka

Gromadzę, porządkuję, zabezpieczam, wyszukuję i udostępniam materiały w archiwum.

Archiwistka

Gromadzę, porządkuję, zabezpieczam, wyszukuję i udostępniam materiały w archiwum.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy dokumenty znajdujące się w archiwum są przechowywane w odpowiednich warunkach oraz opracowane i skatalogowane tak, żeby łatwo można było znaleźć to, co interesuje klienta. Niektórzy szukają w archiwum informacji potrzebnych do napisania prac naukowych lub książek, inni dzięki przeglądaniu akt mogą odnaleźć dane o swoich dalekich przodkach i opracować drzewo genealogiczne sięgające wielu wieków wstecz. Archiwa to nie tylko instytucje wchodzące w skład sieci archiwów państwowych. Zbiory archiwalne gromadzą też muzea, instytucje naukowo-badawcze, urzędy, przedsiębiorstwa.

Czym się zajmuję?

Gromadzę, porządkuję, zabezpieczam, wyszukuję i udostępniam materiały archiwalne. Prowadzę inwentaryzację wszystkich dokumentów z archiwum, czyli opracowuję ich spis zawierający takie dane, jak nazwa, rodzaj, np. umowy o pracę, ustawy, akty notarialne, nazwę zespołu archiwalnego, w którego skład wchodzą, sygnaturę ułatwiającą ich zlokalizowanie w magazynie archiwum, datę powstania. Analizuję znajdujące się w archiwum materiały, żeby móc tworzyć z nich tzw. zespoły archiwalne, czyli zbiory dokumentów powstałych w jednej instytucji: urzędzie, firmie, ministerstwie. Porządkuję też magazyn sprawdzając, czy wszystkie dokumenty znajdują się na właściwych miejscach.


Oprócz tego opracowuję inwentarze, bazy danych, katalogi archiwalne, dzięki którym można łatwo przeszukiwać zasoby archiwum, aby odnaleźć poszukiwany dokument. Wiąże się to ze spędzaniem wielu godzin w magazynie, bo takie katalogi najczęściej tworzone są z autopsji, a to oznacza, że muszę osobiście przejrzeć zbiory archiwum, żeby móc je właściwie opracować. Kiedy do archiwum trafiają nowe materiały, zajmuję się nadaniem im numerów inwentarzowych i opisaniem, czego dotyczą, kto i kiedy je sporządził.
Wyszukuję także dokumenty, o których znalezienie proszą mnie klienci archiwum. Mogą to być np. materiały dotyczące historii konkretnego miasta, albo regionu, dane potrzebne do udokumentowania stażu pracy, czyli potwierdzające że klient przepracował tyle-a-tyle lat w takiej-a-takiej firmie i że w związku z tym może przejść na emeryturę, stare mapy uzasadniające prawa do gruntu, akty urodzenia przodków rodziny. Aby zaprezentować szerszemu gronu odbiorców wyjątkowo cenne dokumenty archiwalne, organizuję wystawy. Można na nich na własne oczy obejrzeć dokumenty sprzed wielu wieków, dotyczące np. ważnych wydarzeń historycznych, stare księgi katastralne, akty lokacji miast.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać historię, a zwłaszcza historię archiwów polskich oraz wiedzieć, jakie zbiory gromadzą, jak również historię ustroju administracyjnego naszego kraju, potrafić rozpoznawać, z jakiej epoki pochodzą dokumenty bez daty, tylko na podstawie kroju pisma, wyglądu pieczęci, rodzaju papieru/pergaminu, na którym zostały spisane, wspomnianych w tekście postaci historycznych,…


W przeszłości wszystkie dokumenty państwowe i prywatne, np. akty lokacji miast, testamenty, darowizny, ustawy sejmowe, księgi parafialne, sporządzano po łacinie, a w okresie zaborów także po rosyjsku i niemiecku, muszę więc dobrze znać te języki, aby móc pracować ze starymi aktami.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • skrupulatność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • dobra pamięć,
  • umiejętność codziennego wykonywania tych samych czynności z zaangażowaniem,
  • samodzielność – chociaż mam kontakt z klientami i współpracownikami, to jednak sporą część pracy wykonuję w pojedynkę, np. opracowując katalogi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w archiwum zakładowym, znajdującym się w zakładzie pracy, na wyższej uczelni, w placówce kultury, lub takim, które wchodzi w skład sieci archiwów państwowych: znajdują się tam m.in. dokumenty dotyczące historii naszego kraju, dokumenty z archiwów zakładowych zlikwidowanych firm,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.