Zdjęcie zawodu
W. męska

Urzędniczka podatkowa

Pracuję w Urzędzie Skarbowym, zajmuję się rozliczeniami podatkowymi.

Urzędniczka podatkowa

Pracuję w Urzędzie Skarbowym, zajmuję się rozliczeniami podatkowymi.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki pieniądzom z podatków państwo ma fundusze niezbędne do sprawnego działania i może finansować dziedziny, do których wszyscy obywatele mają zapewniony bezpłatny dostęp: służbę zdrowia, edukację, ochronę wojska, policji, straży pożarnej,… Pracując jako urzędniczka podatkowa pomagam interesantom prawidłowo wypełniać deklaracje podatkowe. Dbam też, by firmy działające w naszym kraju nie unikały płacenia podatków.

Czym się zajmuję?

Podatki płacić musi każdy. I wtedy przychodzi do mnie. Pracuję w Urzędzie Skarbowym, gdzie przyjmuję od interesantów deklaracje i zeznania podatkowe oraz sprawdzam, czy są poprawnie wypełnione. Odpowiadam też na liczne pytania dotyczące wysokości podatków i sposobu rozliczania się z fiskusem oraz rozwiewam wątpliwości związane z wypełnianiem formularzy podatkowych. 


W ramach obowiązków wystawiam zaświadczenia określające np. wysokość dochodów. Takie zaświadczenia są potrzebne m.in. do otrzymania stypendium socjalnego w szkole albo na uczelni, do uzyskania zasiłku celowego, zapomogi. Jeśli pracuję w wydziale zajmującym się obsługą firm, rejestruję działalność gospodarczą, prowadzę akta płatników i podatników oraz likwiduję firmy, których właściciele decydują się zakończyć działalność. Rozpatruję wnioski o przyznanie ulg podatkowych, zmniejszenie wysokości pobieranych zaliczek na podatek dochodowy, zwolnienie z konieczności prowadzenia dokumentacji podatkowej.
Dokładnie analizuję dokumenty podatkowe płatników i podatników: zeznania, deklaracje, księgi podatkowe, żeby potem na ich podstawie móc właściwie obliczyć wysokość podatków, które dana osoba albo firma powinna zapłacić. Mogę też przeprowadzać kontrole w firmach, żeby sprawdzać, czy w swojej działalności nie łamią przepisów i nie próbują unikać płacenia podatków. Współpracuję w tym zakresie z policją, prokuraturą, sądami oraz z urzędem kontroli skarbowej. Do moich obowiązków należy też odpowiadanie na wnioski, zażalenia i skargi dotyczące np. działania urzędu skarbowego, wysokości naliczanych podatków, i muszę to robić w ustalonym w przepisach terminie. 


Co powinnam umieć?

Zajmuję się obliczaniem wysokości podatków, zwrotów, ulg, przysługujących odliczeń, muszę więc potrafić szybko i dobrze liczyć. 


Do tego powinnam bardzo dobrze znać przepisy prawa podatkowego, zarówno te archiwalne, jak i aktualnie obowiązujące, oraz znać się na budowie i działaniu systemu podatkowego w naszym kraju. 
Muszę sprawnie korzystać z komputera i znać się na programach podatkowych, żeby sprawnie dokonywać rozliczeń i sprawdzać poprawność deklaracji oraz przygotowywać niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • cierpliwość,
  • odpowiedzialność,
  • opanowanie,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi, - umiejętność przystępnego tłumaczenia interesantom zawiłości prawa podatkowego

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednym z Urzędów Skarbowych na terenie naszego kraju.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.