Zdjęcie zawodu
W. męska

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.

Archiwistka zakładowa

Zarządzam przechowywaniem dokumentów sporządzonych w zakładzie pracy.


WERSJA męska

Poniżej pokażemy Ci kilka przykładowych propozycji dojścia do tego zawodu.

  • Szkoła Podstawowa8 lat
  • Branżowa Szkoła I stopnia3 lata
  • Branżowa Szkoła II stopnia2 lata
  • Szkoła policealna (profil technik archiwista)2 lata