Mapa Karier v 4.0.0

Zawody wymagające podstawowych kompetencji cyfrowych

W tej pracy nie wymagane są żadne kompetencje cyfrowe lub tylko podstawowa obsługa komputera