Zdjęcie zawodu
W. męska

Strażniczka rybacka

Kontroluję, czy rybacy i wędkarze przestrzegają ustawy o rybactwie śródlądowym.

Strażniczka rybacka

Kontroluję, czy rybacy i wędkarze przestrzegają ustawy o rybactwie śródlądowym.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy ryby żyjące w naszych wodach są poławiane zgodnie z przepisami, mają szansę na spokojne tarło i dorośnięcie do solidnych rozmiarów. Sprawiam też, że kłusownicy dokonujący nielegalnych połowów nie są bezkarni.

Czym się zajmuję?

Jako strażniczka rybacka dbam, żeby ryby były poławiane zgodnie z przepisami. Jak wygląda moja praca? Patroluję powierzony mi teren, np. obszar konkretnego obwodu rybackiego, należącego doń obwodu ochronnego lub obrębu hodowlanego. Sprawdzam, czy napotkane przeze mnie osoby łowiące ryby posiadają dokumenty, które je do tego uprawniają, takie jak karta wędkarska, czy wędkarze i rybacy nie stosują do połowów niedozwolonych środków, np. nielegalnych sieci, trucizn, prądu, materiałów wybuchowych. 


Osoby, które łowiąc ryby łamią przepisy ustawy, legitymuję, zatrzymuję za pokwitowaniem złowione ryby i sprzęt rybacki, mam prawo także ukarać kłusowników mandatem. Mogę też zatrzymać dokumenty tożsamości tych osób i wystąpić z wnioskiem o ich ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń. 
Kontroluję również miejsca, w których sprzedaje się lub przetwarza ryby i sprawdzam, czy ryby te pochodzą z legalnych połowów. Oceniam, czy złowione ryby należą do gatunków, które można łowić i czy mają wymaganą przepisami wielkość. Jeśli podczas patrolu spłoszę osoby nielegalnie łowiące ryby, zabezpieczam porzucone przez nich złowione sztuki i sprzęt służący do połowu. 


Co powinnam umieć?

Muszę wiedzieć, jakie gatunki ryb są w Polsce prawnie chronione i potrafić je rozpoznawać. Muszę też znać okresy ochronne, czyli takie, w których nie można łowić ryb konkretnych gatunków i wymiary ochronne, czyli minimalną długość lub masę osobników uprawniającą do odłowienia.


W mojej pracy ważne jest, bym umiała czytać mapy terenu i akwenów wodnych, które patroluję, oraz znajomość najlepszych nielegalnych łowisk, czyli miejsc, gdzie najczęściej pojawiają się osoby trudniące się kłusownictwem. 
Muszę mieć prawo jazdy kategorii B, bo podczas patrolowania terenu często wykorzystuję samochód, motocykl albo quad. Mogę też patrolować z łodzi, muszę więc umieć obsługiwać łodzie motorowe i dobrze pływać. 
Muszę znać ustawę o rybactwie śródlądowym, kodeks wykroczeń, ustawę o ochronie przyrody, ustawę o lasach i prawo łowieckie, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać w pracy. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • odpowiedzialność,
  • spostrzegawczość,
  • dociekliwość,
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • szybki refleks,
  • umiejętność błyskawicznego podejmowania decyzji,
  • umiejętność współpracy z innymi strażnikami rybackimi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach Państwowej Straży Rybackiej. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.