Zdjęcie zawodu
W. męska

Śpiewaczka operowa

Śpiewam utwory muzyki klasycznej grając w spektaklach operowych, występując na koncertach, imprezach plenerowych, a także nagrywając utwory w studiach nagraniowych.

Śpiewaczka operowa

Śpiewam utwory muzyki klasycznej grając w spektaklach operowych, występując na koncertach, imprezach plenerowych, a także nagrywając utwory w studiach nagraniowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo dzięki niej mogę podróżować po świecie, występować na słynnych scenach operowych, poznawać wielu sławnych muzyków, śpiewaków, dyrygentów, reżyserów.

Czym się zajmuję?

Najczęściej jestem członkinią zespołu opery i biorę udział w wystawianych w niej przedstawieniach. Wcielam się w konkretną postać, muszę więc nie tylko opanować na pamięć, często wcale pokaźny, scenariusz mojej partii operowej, ale i potrafić zagrać na scenie jej charakter, emocje, przeżycia. Na próbach ćwiczę moją rolę z całym zespołem i choreografem, uczę się odpowiednich ruchów scenicznych, interakcji z innymi postaciami, a także zgrania z orkiestrą. Swoim śpiewem, gestami i mimiką przenoszę widzów w magiczny świat opery, opowiadam głosem i gestem pewną historię dziejącą się na scenie.


Operze jest podporządkowane całe moje życie. Dni mam szczelnie wypełnione ćwiczeniami głosu, próbami z pianistą, choreografem, orkiestrą i dyrygentem, spektaklami, koncertami, nagraniami i podróżami. Mój głos to moje narzędzie pracy, muszę więc dbać, by zawsze brzmiał pięknie i czysto. Bardzo ważne są ćwiczenia oddechowe i w zakresie emisji głosu. Niezbędna jest też regularna aktywność fizyczna, która wzmacnia kondycję. Nie piję alkoholu ani nie palę papierosów, nie sięgam po napoje gazowane, gorące ani mocno schłodzone. Dbam o odpowiednie nawilżenie gardła, np. naparami z ziół, a przed występem staram się jak najmniej mówić, żeby dać odpocząć strunom głosowym.


Co powinnam umieć? 

Dobra śpiewaczka operowa musi być zawsze bardzo dobrze przygotowana wokalnie, muzycznie i interpretacyjnie, mieć świetną dykcję i dobrą kondycję, bo przedstawienia trwają często po kilka godzin i wymagają dużego fizycznego wysiłku. Do tego musi być inteligentna, elokwentna, znać języki oraz świetnie prezentować się na scenie.


Muszę potrafić współpracować z muzykami, innymi śpiewakami i śpiewaczkami, wykonywać swoje partie według wskazań reżysera i choreografa oraz umieć przygotowywać własne interpretacje znanych arii operowych.
Muszę potrafić wcielać się w postać z konkretnego przedstawienia operowego, dbać o właściwą mimikę twarzy, gesty, sposób poruszania się, w wiarygodny sposób przekazywać widzom emocje odczuwane przez tę postać.
Muszę wiedzieć, jak poruszać się po scenie i wykonywać wskazówki choreografa, żeby widzowie dobrze mnie widzieli i słyszeli.
Warto znać historię muzyki operowej, dzieła wybitnych kompozytorów, sposób śpiewu i gry scenicznej sławnych śpiewaczek i śpiewaków z minionych epok.
W moim zawodzie bardzo ważna jest znajomość języków obcych, ponieważ ułatwia mi to uczenie się libretta, czyli tekstu, który mam śpiewać, pozwala uchwycić właściwy akcent i intonację oraz rozumieć znaczenie śpiewanych słów. Jeśli mam śpiewać w języku, którego nie znam, muszę dostać tłumaczenie tekstu oraz skorzystać z pomocy osoby biegle władającej tym językiem, żeby nauczyć się dokładnej fonetyki i akcentów tonicznych.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • punktualność,
  • dyspozycyjność,
  • wrażliwość artystyczna.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w operze, operetce, chórze, teatrze muzycznym, uczyć śpiewu młode pokolenia albo skoncentrować się na karierze solowej, koncertując i wydając płyty.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.