Zdjęcie zawodu
W. męska

Ładowaczka nieczystości płynnych

Opróżniam szamba i transportuję nieczystości do stacji odbioru.

Ładowaczka nieczystości płynnych

Opróżniam szamba i transportuję nieczystości do stacji odbioru.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca jest bardzo potrzebna, bo ścieki trzeba usuwać także z miejsc, gdzie nie ma kanalizacji. Wywożąc ścieki do oczyszczalni pozwalam ludziom normalnie żyć, a poza tym przyczyniam się do ochrony środowiska naturalnego.

Czym się zajmuję?

Jako ładowaczka nieczystości płynnych zajmuję się opróżnianiem szamb, nazywanych inaczej zbiornikami asenizacyjnymi. Zwykle chodzi o tzw. szamba szczelne, robione z betonu lub tworzyw sztucznych, które wymagają regularnego opróżniania. Przyjeżdżam do klienta szambiarką, czyli pojazdem specjalnie przystosowanym do wywozu płynnych nieczystości. Muszę móc nią podjechać w miejsce, z którego mogę bez problemu dosięgnąć wężem do końcówki rury odprowadzającej ścieki ze zbiornika. Potem rozwijam wąż, zazwyczaj mocuję jego końcówkę do szybkozłączki szamba i włączam pompę, aby wypompować zgromadzone ścieki. Na bieżąco kontroluję poziom wypełnienia szambiarki, sprawdzając zamontowany na niej wskaźnik. Czasami do moich zadań należy też czyszczenie zbiornika z osadów stałych, czyszczenie separatorów czy udrożnienie zapchanej kanalizacji na posesji klienta. 


Kiedy szambo jest już opróżnione, odłączam i zwijam wąż, i jadę do kolejnego klienta, a gdy szambiarka się zapełni - do oczyszczalni ścieków. Tam przepompowuję ścieki do zlewni. Do moich obowiązków należy też wietrzenie zbiornika szambiarki, żeby zapobiegać gromadzeniu się w nim toksycznych gazów, które są trujące i wybuchowe. Oprócz tego dbam o czystość szambiarki i regularnie sprawdzam jej stan techniczny. 
Coraz częściej domy mieszkalne i budynki przemysłowe wyposaża się w przydomowe oczyszczalnie, nazywane też indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. W takich instalacjach większość ścieków zostaje oczyszczona poprzez przefiltrowanie przez odpowiednio dobrane filtry, warstwy ziemi, piasku, żwiru, a na dnie zbiornika retencyjnego gromadzą się tylko bardzo gęste odpady, które trzeba usuwać, ale o wiele rzadziej, zazwyczaj tylko raz do roku. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na obsłudze szambiarki, potrafić ją czyścić, konserwować i sprawdzać jej stan techniczny. Przydają mi się też zdolności majsterkowiczki. 


Muszę mieć co najmniej prawo jazdy kategorii C, żeby móc kierować szambiarkami. 
Muszę wiedzieć, jakie niebezpieczne gazy powstają w szambach oraz jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy przy wypompowywaniu ścieków. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • rzetelność,
  • odpowiedzialność,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się wywozem nieczystości płynnych, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.