ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Szyperka

Jestem szefem na niewielkim statku lub innej jednostce pływającej.

Szyperka

Jestem szefem na niewielkim statku lub innej jednostce pływającej.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo lubię życie na wodzie, a kiedy po skończonym rejsie mój statek bezpiecznie zawija do portu, czuję wielką satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Czym się zajmuję?

Jako szyper kieruję pracą załogi statku, najczęściej na wodach śródlądowych lub przybrzeżnych. Robię to w imieniu armatora lub własnym. Dbam o utrzymanie statku w pełnej gotowości, zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa morskiego. 


Przydzielam załodze statku zadania do wykonania, ustalam kolejność wacht i sprawdzam, czy wszyscy marynarze wykonują swoje obowiązki jak należy. Odpowiadam też za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa załogi podczas pracy. Dbam o wyposażenie kajut i stan koi, czyli marynarskich łóżek. Nadzoruję przygotowanie zapasów żywności i innych niezbędnych utensyliów, np. dobrze wyposażonej apteczki. Najczęściej dowodzę jednostkami zajmującymi się połowem ryb, dlatego odpowiadam też za przygotowywanie dokumentów połowowych, finansowych, materiałowych i celnych statku, którym dowodzę. 
Nadzoruję proces połowu ryb oraz ich załadunku i wyładunku z ładowni. Podczas połowu na zagranicznych wodach przygotowuję dokumenty załogi do odpraw granicznych. Wykonuję rozliczenia finansowe z odbiorcami, kupującymi złowione przez nas ryby, z dostawcami sprzętu i żywności, wypłacam także wynagrodzenie załodze statku. Podczas rejsu zwykle odpowiadam też za nawigację, czyli dbam, żeby statek nie zbaczał z wyznaczonego kursu i omijał niebezpieczne rafy i mielizny. 


Co powinnam umieć? 

Muszę znać wszystkie szczegóły techniczne jednostek, którymi mogę dowodzić, takie jak pojemność, wyporność i nośność, znać wpływ kształtu kadłuba na wyporność i położenie środka ciężkości. Wiem, jakie siły działają na statek podczas rejsu, w zależności od prędkości, budowy i tego, czy jest do pełna załadowany, czy też nie oraz znać wpływ wiatrów i prądów morskich na sterowność statku. 


Muszę dobrze znać ukształtowanie dna morskiego na trasie moich rejsów i przy wejściu do portów oraz wiedzieć, w jakich miejscach mogę natrafić na mielizny, wraki statków, ostre podwodne skały. Muszę potrafić posługiwać się papierowymi i elektronicznymi mapami nawigacyjnymi, wiedzieć, kiedy na morzu można spodziewać się dobrej pogody, a kiedy sztormów oraz umieć rozpoznawać sygnały zwiastujące zmianę pogody. 
Sprawnie posługuję się urządzeniami służącymi do łączności z portem i innymi statkami, używam nawigacji satelitarnej, radarów, kompasów i żyrokompasów magnetycznych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dokładność,
  • opanowanie,
  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • szybki refleks,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  • umiejętność kierowania innymi.

Gdzie mogę pracować?

Mogę zajmować się połowem ryb lub pracować na statku wykonującym rejsy handlowe, turystyczne,…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.