Zdjęcie zawodu
W. męska

Opiekunka dzikich zwierząt

Dbam o dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji, azylach i innych miejscach tego typu…

Opiekunka dzikich zwierząt

Dbam o dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji, azylach i innych miejscach tego typu…


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo na co dzień obcuję ze wspaniałymi zwierzętami. Cieszę się, kiedy dzięki mojej opiece dobrze się czują, odzyskują zdrowie lub mogą wrócić do życia na wolności.

Czym się zajmuję?

Jako opiekunka dzikich zwierząt zaspokajam ich bieżące potrzeby i odpowiadam za zapewnienie im jak najlepszych warunków życia. Zajmuję się zwierzętami przebywającymi w ogrodach zoologicznych, parkach safari, czy ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt.


Moim zadaniem jest regularne czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, w których mieszkają moi podopieczni. Muszę więc wiedzieć, jak oporządzać klatki, woliery, czyli obszerne pomieszczenia otoczone siatką i przeznaczone dla ptaków latających, wybiegi i hale immersyjne, których wystrój naśladuje warunki panujące w naturalnym dla danego zwierzęcia środowisku. Przygotowuję też pomieszczenia na przyjęcie nowych zwierząt, dopasowując je do wymagań konkretnego gatunku związanych z ilością wolnej przestrzeni, wilgotnością, temperaturą, ilością światła. Dbam o właściwe legowisko, miejsce karmienia i pojenia. Sprawdzam, czy pomieszczenia i wybiegi są odpowiednio zabezpieczone, aby moi podopieczni nie wydostali się na zewnątrz i nie zrobili krzywdy sobie ani osobom postronnym, np. odwiedzającym ogród zoologiczny. Każdemu zwierzęciu przygotowuję właściwie dobraną dla jego gatunku karmę, zapewniającą wszystkie niezbędne składniki odżywcze i dbam, aby dieta była urozmaicona, a w razie potrzeby wzbogacam ją o potrzebne suplementy. Odpowiadam za to, aby zwierzęta miały cały czas dostęp do świeżej wody i podaję im zlecone przez weterynarza leki.
Obserwuję zachowanie zwierząt pozostających pod moją pieczą i oceniam ich kondycję. Zgromadzone informacje przekazuję np. weterynarzowi i w ten sposób ułatwiam mu podjęcie decyzji o kontynuacji lub zakończeniu leczenia. Ta wiedza przydaje się także, gdy trzeba zdecydować, czy zwierzę po leczeniu i rehabilitacji może już wrócić do życia na wolności, albo zostać wypuszczone w naturalnym środowisku. Zajmuję się także wypełnianiem niezbędnej dokumentacji zwierząt, którymi się opiekuję. Bywają sytuacje, gdy pomagam właścicielom posiadającym dzikie zwierzę i zaniepokojonym jego stanem. Informuję ich, gdzie jest najbliższe miejsce, w którym personel potrafi zająć się danym gatunkiem lub sama doradzam, jak powinni postępować ze zwierzakiem, by poprawić jego dobrostan.


Co powinnam umieć? 

Muszę znać się na gatunkach dzikich zwierząt, którymi mam się opiekować, umieć oceniać ich stan fizyczny i psychiczny, wiedzieć, które z nich prowadzą nocny, a które dzienny tryb życia, jakiego wybiegu wymagają, ile razy, jaką paszą i o jakiej porze należy je karmić, czy mogą przebywać w pomieszczeniach razem z innymi zwierzętami, czy też są samotnikami. Powinnam też znać zasady zachowania się w obecności zwierząt, aby dbać o swoje bezpieczeństwo podczas codziennej opieki nad nimi.


Muszę potrafić przygotowywać pożywienie dostarczające wszystkiego, co niezbędne osobnikom danego gatunku, właściwie stosować suplementy diety, umieć podawać leki zlecone przez weterynarza i zachęcać zwierzęta, by je przyjmowały.
Muszę potrafić wykonywać zlecone przez weterynarza zabiegi rehabilitacyjne, opiekować się samicami spodziewającymi się potomstwa oraz dbać o nowonarodzone młode.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • zamiłowanie do zwierząt,
  • samodzielność,
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
  • podzielność uwagi,
  • empatia,
  • dokładność,
  • odwaga,
  • dyspozycyjność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt lub w innych organizacjach bądź instytucjach zajmujących się dzikimi zwierzętami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.