Zdjęcie zawodu
W. męska

Strażniczka miejska

Dbam o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców gminy lub miasta.

Strażniczka miejska

Dbam o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców gminy lub miasta.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy mieszkańcy miasta lub gminy, w których działam mogą czuć się bezpiecznie.

Czym się zajmuję?

Chyba każdy chciałby, żeby w jego dzielnicy, mieście czy gminie panował porządek, samochody nie rozjeżdżały trawników ani nie zastawiały przejść dla pieszych, żeby sąsiedzi nie zakłócali ciszy nocnej,… O porządek i bezpieczeństwo na swoim terenie dba właśnie straż miejska lub gminna. 


Jak wygląda praca strażniczki? Najczęściej patroluję pieszo, samochodem, rowerem, motocyklem lub nawet konno powierzony mi obszar i dbam o spokój w miejscach publicznych. Robimy to w zespołach patrolowych straży albo razem z policjantami, w ramach tak zwanych patroli mieszanych. 
Do moich zadań należy między innymi ochrona targowisk, terenów zieleni, placów zabaw, fontann i innych urządzeń użyteczności publicznej, a także szkół, dworców, czy urzędów np. przed aktami wandalizmu. Jeśli zauważę osoby, które zakłócają porządek publiczny, mogę je wylegitymować, aby ustalić ich tożsamość i pouczam, by zaprzestały takich działań, a jeśli naruszenia są poważne, nakładam na nie grzywny. 
W przypadku, gdy zauważę podczas patrolu nietrzeźwe osoby i uznam, że swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, zagrażają życiu i zdrowiu innych osób albo np. są tak pijane, że mogą wpaść pod samochód lub ich stan w inny sposób zagraża ich życiu i zdrowiu, mam obowiązek doprowadzić je do miejsca, w którym mieszkają lub do izby wytrzeźwień. W razie potrzeby konwojuję dla gminy pieniądze, dokumenty lub przedmioty wartościowe. 
W trakcie wykonywania obowiązków mam prawo do użycia siły, kajdanek, pałki obronnej, psa obronnego, paralizatora elektrycznego a nawet broni palnej. Wspomagam też policję w utrzymaniu porządku w ruchu drogowym. Najczęściej chodzi o zakładanie blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Bywa, że zabezpieczam miejsca przestępstw, katastrofy lub podobnego zdarzenia zanim przyjadą odpowiednie służby, np. policja, straż pożarna, pogotowie. Dbam przy tym o to, żeby osoby postronne nie zniszczyły śladów i dowodów przestępstwa. 
Jako strażniczka prowadzę też działalność informacyjną. Powiadamiam lokalną społeczność o nadciągających zagrożeniach, takich jak burze, powodzie, wichury, ale i o nieprzejezdnych drogach czy przerwach w dostawach prądu. W szkołach i placówkach oświatowych uczestniczę w zajęciach, w trakcie których opowiadam młodzieży, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i jak ustrzec się przestępstwa. Swoją pracę wykonuję przeważnie w zespołach, z innymi strażnikami, policjantami, strażakami, i przedstawicielami innych służb. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • komunikatywność,
  • odporność emocjonalna,
  • odpowiedzialność,
  • empatia,
  • opanowanie,
  • odwaga,
  • gotowość do podjęcia ryzyka,
  • odporność na stres.

Gdzie mogę pracować?

Mogę pracować w komendach Straży gminnej lub Straży miejskiej. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.