Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się występowaniem publicznym

W tej pracy dużo czasu poświęca się na wypowiedzi lub prezentacje przed dużymi grupami obcych ludzi.