Zdjęcie zawodu
W. męska

Epidemiolożka

Wykrywam i rozpoznaję ogniska chorób, ostrzegam o zagrożeniu i proponuję plan działań.

Epidemiolożka

Wykrywam i rozpoznaję ogniska chorób, ostrzegam o zagrożeniu i proponuję plan działań.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

To praca, w której ciągle uczę się czegoś nowego i nigdy się nie nudzę, chociaż czasem bym chciała. Na co dzień pracuję z uznanymi specjalistami przy zwalczaniu chorób i zapobieganiu ich rozprzestrzenianiu się. Cieszę się, że moje działania poprawiają zdrowie ludzi i zwierząt.

Czym się zajmuję?

Mimo postępów medycyny wciąż pojawiają się nowe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Niektóre są związane z chorobotwórczymi bakteriami, wirusami czy grzybami. Inne z niezdrowym stylem życia, nadmiarem stresu czy zanieczyszczeniem środowiska,… Aby badać przyczyny wzrostu zachorowalności na jakąś chorobę albo tłumić epidemie zanim się rozprzestrzenią, potrzebni są specjaliści tacy, jak ja. 


Wykrywam i rozpoznaję ogniska groźnych chorób, określam stopień zagrożenia epidemiologicznego oraz ostrzegam o zagrożeniu, proponuję plan szczepień, kwarantanny, badań profilaktycznych, zwiększenie ilości leków w aptekach i szpitalach. Prowadzę też rejestry zachorowań. Działam na konkretnym, podległym mi obszarze. Interesuje mnie, ile osób choruje w określonym czasie na daną chorobę, co ją wywołuje i gdzie pojawiają się nowe ogniska. Posiadając takie dane, mogę próbować określić stopień zagrożenia epidemiologicznego, czyli ustalać, jak duże jest ryzyko, że dana choroba będzie się rozprzestrzeniać oraz szacować, w jakim tempie może się szerzyć. Współpracując z wieloma specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia ustalam, co należy zrobić, aby opanować epidemię konkretnej choroby. Jeśli mam do czynienia z chorobą zakaźną, skuteczne może być np. izolowanie chorych na wydzielonych oddziałach w szpitalach, powszechne stosowanie rękawiczek, maseczek, używanie płynów dezynfekujących, zachowywanie dystansu społecznego, szczepienia ochronne. Wszystkie te działania mają na celu przerwanie łańcucha transmisji zakażeń, a tym samym ograniczenie liczby zakażeń i spowolnienie tempa zarażania się kolejnych osób. Opracowujemy też procedury postępowania dla osób, które podejrzewają, że mogły się zarazić - testowanie, kwarantanna, izolacja. 
We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się choroby, które nie są wywoływane przez zarazki, a mimo to szerzą się w zastraszającym tempie i dlatego często mówimy o epidemii chorób środowiskowych. Do takich chorób należą cukrzyca, nadciśnienie, zawał serca, nowotwory. W ich przypadku również zbieram dane populacyjne, by określić ryzyko zachorowania np. wśród mieszkańców terenu, na którym działam. Badam też wpływ środowiska na zdrowie populacji. W oparciu o te dane oraz o znajomość chorób mogę proponować działania zmierzające do ograniczenia tych schorzeń wśród obywateli. Zajmuję się też planowaniem badań profilaktycznych. 
Do moich zadań należy również szeroko rozumiana promocja zdrowia, czyli kampanie społeczne promujące zdrowy styl życia, właściwą dietę oraz ruch. Jeśli chodzi o choroby zakaźne najważniejszą profilaktyką są szczepienia ochronne, dlatego włączam się w edukowanie dzieci i dorosłych starając się przekonać do szczepień jak największą liczbę osób. 


Co powinnam umieć? 

W mojej pracy przydaje się szczegółowa znajomość chemii, a zwłaszcza niebezpiecznych środków chemicznych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu oraz innych czynników toksycznych mogących wywoływać konkretne objawy u osób, które miały z nimi styczność. 


Powinnam umieć przeprowadzać badania epidemiologiczne pozwalające jak najlepiej oceniać stan zdrowia mieszkańców obszaru, na którym pracuję. 
Muszę znać anatomię i fizjologię człowieka oraz podstawy mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii, mykologii i parazytologii, umieć określać przyczyny chorób cywilizacyjnych. Bardzo przydaje się znajomość demografii i biostatystyki. 
Wiedza o wpływie psychiki na zdrowie fizyczne i odwrotnie, pomaga mi planować skuteczne akcje profilaktyczne i edukacyjne wśród mieszkańców regionu. 
Muszę wiedzieć, które choroby podlegają obowiązkowi zgłaszania w Polsce i Unii Europejskiej, znać przyczyny rozpowszechniania się chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, metody walki z epidemiami, umieć przeciwdziałać szerzeniu się konkretnych chorób w społeczeństwie, w tym podejmować działania ograniczające wzrost zachorowań. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • dociekliwość,
  • spostrzegawczość,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność analitycznego myślenia i kojarzenia z pozoru odległych faktów,
  • dokładność i dbałość o szczegóły,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • odporność na stres, opanowanie i zimna krew,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, instytutach naukowo-badawczych zajmujących się ochroną zdrowia, instytucjach opieki społecznej, urzędach administracji państwowej, laboratoriach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją żywności, produktów chemicznych…


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.