Zdjęcie zawodu
W. męska

Pełnomocniczka ds. osób z niepełnosprawnościami

Działam na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i na rzecz ich pełniejszego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.

Pełnomocniczka ds. osób z niepełnosprawnościami

Działam na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i na rzecz ich pełniejszego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

W mojej pracy mogę realizować swoją pasję pomagania innym. Mam też możliwość poznania wielu ciekawych osób z niepełnosprawnościami, od których mogę sporo się nauczyć.

Czym się zajmuję?

Najkrócej mówiąc dbam o to, żeby w instytucji, w której pracuję, osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej. Jeśli jestem zatrudniona na wyższej uczelni, zajmuję się tym, żeby niepełnosprawni studenci i pracownicy mojej uczelni mogli swobodnie poruszać się po uczelnianych budynkach i bezproblemowo uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz w życiu akademickim. Jak do tego doprowadzić? Oczywiście sprawdzam, czy cały teren uczelni jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a jeśli jakiś fragment jest niedostępny, wnioskuję o wprowadzenie zmian architektonicznych likwidujących bariery. Chodzi m.in. o zamontowanie wind, pochylni, czy usunięcie wysokich progów i krawężników. Ale przecież nie mamy do czynienia tylko z niepełnosprawnością ruchową. Dlatego ważne jest też dostosowanie serwisu internetowego uczelni do współpracy z oprogramowaniem umożliwiającym pełny dostęp do treści osobom z dysfunkcją wzroku lub słuchu, czy zapewnienie obecności tłumacza języka migowego na wykładach. 


Niezwykle istotne są też prowadzone przeze mnie działania edukacyjne wśród pracowników naukowych i studentów, dzięki którym dowiadują się oni, jakie są ograniczenia i potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, i jak mogą wyjść naprzeciw tym potrzebom. Do moich obowiązków należą też indywidualne spotkania z osobami niepełnosprawnymi, podczas których podpowiadam, gdzie mogą szukać dodatkowego wsparcia, np. poprzez uzyskanie dofinansowania do zakupu potrzebnego sprzętu medycznego, a także wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań pozwalających danej osobie w pełni uczestniczyć w życiu uczelni. Wystawiam też rekomendacje w zakresie dostosowania trybu nauki do potrzeb studentów z konkretnym typem niepełnosprawności. 
Jeśli pracuję w urzędzie miasta, gminy, urzędzie wojewódzkim lub innej instytucji publicznej, dbam o integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami mieszkających na moim terenie. Współpracuję w tym zakresie z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, publicznych i pozarządowych. Wspólnie przygotowujemy kampanie społeczne, wystawy, konferencje i inne działania, dzięki którym mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć, jak wygląda życie osób z niepełnosprawnościami, czego możemy się od nich nauczyć i jak możemy im pomagać. W mojej pracy przygotowuję projekty różnych programów integracyjnych, np. umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z bezpłatnych dojazdów do szkół, miejsc pracy, lekarzy. Odpowiadam też za pisanie wniosków o pozyskanie dofinansowania na realizację tych programów. 


Co powinnam umieć? 

Muszę potrafić sprawnie korzystać z komputera i posługiwać się pakietem Microsoft Office, prowadzić korespondencję mailową, przygotowywać elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów. Przydaje mi się też znajomość oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, ułatwiających pracę z komputerem osobom z niepełnosprawnościami. 


Muszę znać polskie i europejskie przepisy dotyczące opieki nad niepełnosprawnymi, systemu opieki społecznej, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Muszę znać przepisy BHP, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których mam przestrzegać podczas pracy; tworzyć niezbędne dokumenty, także w postaci elektronicznej. 
W mojej pracy istotna jest wiedza o rodzajach niepełnosprawności i wynikających z nich ograniczeniach, niezbędnym sprzęcie medycznym, rehabilitacyjnym i innym umożliwiającym pokonywanie tych ograniczeń. 
Muszę wiedzieć, jak współpracować z różnymi instytucjami, organizacjami publicznymi i pozarządowymi, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami, poprawiać jakość ich życia i ułatwiać integrację ze społeczeństwem. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • empatia,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność współpracy z innymi,
  • wytrwałość,
  • spostrzegawczość,
  • kreatywność,
  • umiejętność nieszablonowego myślenia i kojarzenia z pozoru odległych faktów,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • odporność emocjonalna.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach edukacyjnych i naukowych. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.