Zdjęcie zawodu
W. męska

Dyplomatka

Reprezentuję nasze państwo za jego granicami.

Dyplomatka

Reprezentuję nasze państwo za jego granicami.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi poznawać nowych ludzi, odwiedzać różne kraje, rozwijać znajomość języków obcych. Moja praca przyczynia się też do budowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Czym się zajmuję?

Jestem członkinią służby dyplomatyczno-konsularnej. Zakres moich obowiązków zależy od tego, gdzie i na jakim stanowisku pracuję oraz jaki stopień dyplomatyczny posiadam. Szczeble kariery dyplomatycznej zaczynają się od stanowiska attache, poprzez trzeciego, drugiego i pierwszego sekretarza, radcę, pierwszego radcę, radcę-ministra i ministra pełnomocnego, aż do ambasadora.


Niezależnie od stanowiska muszę być do dyspozycji w niestandardowych godzinach, także w nocy, w święta i dni wolne od pracy. To wymóg zwłaszcza w nagłych wypadkach, kiedy trzeba udzielić pomocy i wsparcia polskim obywatelom np. poszkodowanym w wypadku albo okradzionym w kraju, w którym pełnię swoją dyplomatyczną misję.
W ramach obowiązków uczestniczę w różnego rodzaju bankietach, uroczystościach państwowych, imprezach kulturalnych i nieoficjalnych spotkaniach, zarówno z przedstawicielami miejscowych władz jak i świata biznesu czy kultury. W ten sposób reprezentuję nasz kraj, promuję za granicą polską kulturę, naukę i gospodarkę, buduję też przyjazne stosunki między naszym krajem a państwem przyjmującym.
Oprócz tego pomagam rozwiązywać problemy Polaków pracujących lub wypoczywających w państwie przyjmującym, np. doradzając im w kwestii przedłużenia wizy, uzyskania pozwolenia na pracę, możliwości inwestowania… Do moich zadań może także należeć inicjowanie negocjacji handlowych oraz tzw. biały wywiad, czyli gromadzenie i przekazywanie informacji o zewnętrznej i wewnętrznej polityce państwa goszczącego, aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej, możliwych zmianach przepisów, które mogłyby wpłynąć na stosunki dwustronne.


Co powinnam umieć? 

Żeby dobrze wypełniać dyplomatyczne obowiązki powinnam znać aktualną sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Polsce i na świecie, szczególnie w kraju, do którego mam zostać delegowana. Muszę znać kierunki polskiej polityki zagranicznej, w tym gospodarczej, historycznej i kulturalnej.


Konieczna jest znajomość protokołu dyplomatycznego obowiązującego w kraju, w którym pracuję, jak również wiedza z zakresu prawa międzynarodowego oraz ustaw, konwencji i norm prawnych, określających organizację i funkcjonowanie służby dyplomatycznej. Powinnam też wiedzieć, czym różnią się konkretne ustroje, np. monarchia absolutna od konstytucyjnej, a demokracja parlamentarna od autorytarnej.
Przydatna jest znajomość tradycji i obyczajów kraju, w którym pracuję, oraz historii międzynarodowych stosunków politycznych.
W mojej pracy niezbędna jest bardzo dobra znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym angielskiego oraz przynajmniej jednego z języków urzędowych kraju, w którym pracuję. Dzięki temu mogę czytać w oryginale pisma od władz lokalnych, rozumieć wiadomości ukazujące się w miejscowych serwisach, zarówno mediowych jak i internetowych, tłumaczyć ważne dokumenty urzędowe, swobodnie komunikować się z lokalnymi władzami i społecznością, a także zapoznawać się z aktualizacjami treści międzynarodowych przepisów prawa regulujących moją pracę.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

 • otwartość,
 • tolerancyjność,
 • zaangażowanie,
 • sumienność,
 • poczucie humoru,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • dyskrecja,
 • analityczny umysł,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność kojarzenia faktów i znajdowania nieoczywistych rozwiązań,
 • odporność na stres,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • umiejętność negocjacji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych np. ONZ, UE, OECD, OBWE.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.