Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się promowaniem usług i produktów

W tej pracy dużo czasu poświęca się reklamowanie dóbr i usług wytworzonych przez inne podmioty.