Zdjęcie zawodu
W. męska

Specjalistka marketingu społecznego

Planuję i nadzoruję realizację kampanii i programów społecznych.

Specjalistka marketingu społecznego

Planuję i nadzoruję realizację kampanii i programów społecznych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Realizując programy i kampanie społeczne zmieniam grupy ludzi, a czasem całe społeczeństwo tak, żeby wszystkim nam żyło się ze sobą lepiej, żebyśmy byli bardziej otwarci na drugiego człowieka, potrafili dbać o środowisko, traktować się z szacunkiem.

Czym się zajmuję?

Planuję i nadzoruję realizację kampanii i programów społecznych. Mogą one dotyczyć zdrowia, ekologii, praw człowieka, edukacji, praw konsumenta, rodziny. Celem takich akcji może być kształtowanie nowych postaw i zachowań u konkretnych grup odbiorców, wzrost wiedzy na ważny społecznie temat, albo np. rozwiązanie jakiegoś społecznie ważnego problemu. Przykłady? Kampania na rzecz usuwania barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym poruszanie się po mieście, warsztaty uczące dzieci, jak bezpiecznie korzystać z sieci, rekrutacja wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać np. dzieciom z rozbitych rodzin albo osobom starszym. 


Zaczynając pracę przy konkretnej kampanii lub programie społecznym, najpierw opracowuję scenariusz, strategię i plan marketingowy. Określam też, do jakiej grupy odbiorców będą skierowane moje działania, np. dzieci w wieku szkolnym, rolnicy, palacze papierosów, kierowcy, młode matki, i jak będę do nich docierać: przez reklamy społeczne w telewizji i internecie, billboardy, ulotki, radio czy artykuły lub reklamy w prasie. Ustalam nazwę programu albo kampanii, hasło i logo. Decyduję o tym, kogo ze znanych osób warto poprosić, by włączył się w promocję programu lub kampanii, gdzie i w jakim czasie będą realizowane konkretne działania: pikniki, spotkania, warsztaty, koncerty. 
Współpracuję z agencjami reklamowymi przy tworzeniu spotów reklamowych, opracowywaniu ulotek, plakatów. Odpowiadam za pozyskiwanie funduszy na prowadzenie kampanii oraz dbam o właściwe wykorzystanie zgromadzonych środków finansowych. Prowadzę również badania nad wpływem nadzorowanych przeze mnie kampanii i programów społecznych na zachowania docelowych grup odbiorców, żeby ocenić ich skuteczność. 


Co powinnam umieć?

Muszę dobrze znać się na obsłudze komputera i innego sprzętu biurowego: faksu, drukarki, skanera, kserokopiarki, potrafić śledzić skuteczność reklam, zarówno w mediach tradycyjnych jak i w internecie, tworzyć prezentacje i raporty w wersji elektronicznej. 


Muszę znać się na ekonomii, żeby prawidłowo zarządzać budżetem kampanii społecznej oraz potrafić pozyskiwać środki z różnych źródeł, np. od prywatnych sponsorów, jako darowizny od firm, z polskich, europejskich i unijnych programów pomocowych.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • zdolności organizacyjne,
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji,
  • komunikatywność,
  • zaangażowanie,
  • dokładność,
  • spostrzegawczość,
  • zorganizowanie,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi i przekonywania ludzi do swoich racji.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach z różnych branż. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.