Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się pracą ze słowem i językiem

W tej pracy dużo czasu poświęca się na tworzenie lub odtwarzanie treści, w których ważna jest jakość używanego języka, np. tekstów literackich lub kluczowych komunikatów.