Zdjęcie zawodu
W. męska

Tłumaczka

Tłumaczę teksty lub wypowiedzi ustne z jednego języka na inny.

Tłumaczka

Tłumaczę teksty lub wypowiedzi ustne z jednego języka na inny.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo nie ma w niej miejsca na monotonię - tłumaczę rozmaite teksty, poznaję nowych, interesujących ludzi, cały czas zgłębiam tajniki języków obcych, żeby przygotowywać tłumaczenia na najwyższym poziomie. Dzięki znajomości języków mogę też lepiej poznawać zwyczaje i kulturę różnych krajów, np. na wakacjach.

Czym się zajmuję?

Mogę tłumaczyć ustne wypowiedzi podczas międzynarodowych kongresów, konferencji, spotkań polityków, targów, transmisji telewizyjnych… W trakcie wydarzeń na żywo albo siedzę w kabinie dźwiękoszczelnej ze słuchawkami na uszach i tłumaczę na bieżąco to, co mówi dana osoba, czyli wykonuję tłumaczenie symultaniczne, albo jestem na scenie razem z mówcą i tłumaczę jego wypowiedzi korzystając z przerw, które robi co kilka zdań, żeby dać mi możliwość przełożenia konkretnego fragmentu - to tłumaczenie konsekutywne.


Jeśli specjalizuję się w tłumaczeniach pisemnych, wykonuję przekłady różnych tekstów z jednego języka na drugi. Mogą to być wiersze, powieści, książki popularnonaukowe, publikacje naukowe, artykuły, dokumentacja techniczna urządzeń, instrukcje obsługi, protokoły, a nawet teksty prywatne, np. listy. Zwykle specjalizuję się w przekładach z konkretnej dziedziny, np. literatury pięknej, budownictwa, medycyny, bo każda branża posługuje się specyficznym słownictwem, a ja powinnam znać nie tylko konkretne słówka i zwroty, ale też posiadać odpowiednią wiedzę branżową. To pomaga mi lepiej zrozumieć tłumaczony tekst i uniknąć błędów merytorycznych, które mogłyby mieć poważne skutki, np. w przypadku tłumaczenia instrukcji obsługi specjalistycznego sprzętu. Poza merytorycznym przekazaniem zawartości dbam też o to, żeby przetłumaczony tekst był w jak największym stopniu zgodny z oryginałem. Zwracam uwagę na styl, użycie gwary, walory artystyczne. Przyjmując zlecenie od konkretnego klienta ustalam z nim termin wykonania zlecenia i cenę moich usług, np. koszt przetłumaczenia książki lub liczbę godzin wystąpień na międzynarodowej konferencji.


Co powinnam umieć? 

Jeżeli zajmuję się tłumaczeniami z języków obcych na nasz język ojczysty, muszę bardzo dobrze znać słownictwo, gramatykę, interpunkcję i ortografię języka polskiego. Jeśli chcę specjalizować się w tłumaczeniu dzieł literatury pięknej, muszę znać cechy charakterystyczne różnych gatunków literackich, zasady używania idiomów i form gwarowych oraz różnice językowe wynikające z czasu powstania dzieła. Tłumaczenia specjalistyczne wymagają znajomości słownictwa branżowego oraz wiedzy z określonej dziedziny, takiej jak inżynieria, medycyna czy giełda.


Jeśli chcę przygotowywać tłumaczenia z jednego języka obcego na drugi, muszę znać te języki niemal tak dobrze jak język ojczysty.
Często kontaktuję się z klientami za pomocą maili, reklamuję też swoje usługi w sieci oraz opracowuję tłumaczenia w formie elektronicznej, muszę więc potrafić sprawnie korzystać z komputera. Przydaje się też umiejętność obsługi sprzętu wykorzystywanego w trakcie konferencji, takiego jak pulpit do tłumaczeń czy mikrofony.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • sumienność,
  • precyzja językowa,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność szybkiego uczenia się,
  • dociekliwość,
  • odporność na stres,
  • wysoka kultura osobista,
  • samodzielność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć stałe zatrudnienie w agencjach translatorskich, stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, urzędach państwowych, wydawnictwach, redakcjach dużych gazet i czasopism. Mogę też być freelancerką i przyjmować zlecenia od różnych klientów.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.