Zdjęcie zawodu
W. męska

Redaktorka dokumentacji technicznej

Opracowuję dokumenty i instrukcje ułatwiające korzystanie z różnych produktów, także cyfrowych.

Redaktorka dokumentacji technicznej

Opracowuję dokumenty i instrukcje ułatwiające korzystanie z różnych produktów, także cyfrowych.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, bo pozwala mi łączyć moje zainteresowania językowe ze smykałką do nowoczesnych urządzeń i technologii. Cieszę się, że dzięki mnie obsługa skomplikowanych maszyn lub posługiwanie się programami komputerowymi jest przyjemne i efektywne dla ich użytkowników.

Czym się zajmuję?

Przy tworzeniu nowych aplikacji, portali, programów komputerowych, sprzętu AGD, specjalistycznych maszyn,… jedną z ważnych kwestii jest przygotowanie dokumentacji związanej z nowym produktem, takiej jak instrukcje instalacji, pomoc kontekstowa, procedury wewnętrzne, dokumentacja dla programistów i testerów, materiały szkoleniowe, a także jasnych i zrozumiałych instrukcji dla użytkowników końcowych. Zajmuje się tym ktoś taki, jak ja, czyli redaktorka dokumentacji technicznej, po angielsku zwana technical writer. 


Moim zadaniem jest napisanie wszystkich komunikatów, których użytkownik potrzebuje do efektywnego korzystania z naszego produktu. Dbam nie tylko o to, żeby instrukcje, napisy na przyciskach i oknach dialogowych oraz teksty marketingowe, dokumenty techniczne, infografiki, treść stron internetowych lub e-maile wysyłane do klientów były zrozumiałe, ale też żeby były napisane poprawną polszczyzną. 
Moja praca jest potrzebna, bo żeby użytkownicy byli zadowoleni z naszego produktu, chętnie z niego korzystali i polecali go innym, muszą łatwo nauczyć się jego obsługi, a używanie go nie powinno sprawiać im problemów. W przypadku urządzeń technicznych instrukcje powinny być proste, a każdy etap pracy wyjaśniony po kolei w sposób, który utrudnia, a najlepiej uniemożliwia, błędną obsługę. Dla produktów z branży IT ważne są np. przyciski w aplikacji, których nazwy bywają tak mylące, że użytkownik nie jest pewny, co powinien kliknąć, żeby wykonać konkretną operację. Np. okno dialogowe z pytaniem \"Czy chcesz zakończyć tę operację?\" i przyciskami \"Tak\" oraz \"Zakończ\". 
Przekształcam specyficzny język techniczny w jasny i zwięzły i komunikat dla końcowego użytkownika. Dlatego podczas spisywania instrukcji obsługi programu czy urządzenia sama je obsługuję i sprawdzam działanie wszystkich jego funkcji. Dzięki temu mogę znaleźć błędy, których wcześniej nie zauważono, i zaproponować ich rozwiązanie. Zbieram też informacje na jego temat dostępne w istniejących roboczych dokumentach, w systemach zarządzania projektami, zdobywam je też podczas rozmów z zespołem programistów, konstruktorów, projektantów. 
Pilnuję dotrzymywania ustalonych terminów dostarczania dokumentacji, zajmuję się też dbaniem o to, żeby wszystkie dokumenty, które powstają w naszej firmie, były właściwie sformatowane, zawierały nasze logo, odpowiednią czcionkę oraz były zgodne z wytycznymi, jakie obowiązują w naszej branży. 


Co powinnam umieć? 

Muszę biegle posługiwać się językiem angielskim, ponieważ to oficjalny język, w jakim opracowuje się dokumentację produktów z wielu branż, a programy komputerowe, których używam podczas pracy, często mają angielski interface. Bez znajomości tego języka nie mogłabym też sprawnie tłumaczyć anglojęzycznych instrukcji obsługi i innych dokumentów na język polski. 


Muszę świetnie znać polszczyznę i potrafić się nią posługiwać, umieć pisać teksty jasne, przejrzyste i zrozumiałe dla użytkowników, bez literówek, błędów gramatycznych, stylistycznych, leksykalnych,…
W mojej pracy bardzo ważna jest znajomość programów komputerowych i narzędzi ułatwiających tworzenie dokumentacji technicznej, np. standardu Markdown, HTML, CSS, JavaScript, programów graficznych i CAD oraz przynajmniej jednego języka programowania, np. Python. Powinnam też posługiwać się programami do wspomagania tłumaczeń, np. memoQ, Trados, bo znacząco ułatwiają mi pracę. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • bardzo dobra organizacja własnej pracy,
  • dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • spostrzegawczość,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dociekliwość.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w najróżniejszych firmach, w tym z branży IT, motoryzacyjnej, AGD, RTV, militarnej, lotniczej,… - wszędzie tam, gdzie tworzy się produkty, do których trzeba dołączyć jasne i zrozumiałe instrukcje ich użytkowania. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.