Mapa Karier v 4.0.0

Zawody zajmujące się pielęgnowaniem i przetwarzaniem roślin

W tej pracy dużo czasu poświęca się na uprawę roślin i wykorzystywanie ich jako surowca.