Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Technolog drewna

Nadzoruję proces produkcji drewnianych wyrobów.

Technolog drewna

Nadzoruję proces produkcji drewnianych wyrobów.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy powstają piękne drewniane meble, drzwi, okna, które cieszą się powodzeniem wśród klientów mojej firmy. Zapewniam, że są produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, a zatem solidne i trwałe. Doskonaląc umiejętności zdobyte podczas pracy mogę awansować na stanowisko kierownicze w dużych zakładach przemysłu drzewnego lub założyć własne przedsiębiorstwo. W domu też potrafię wykonać niepowtarzalne drewniane przedmioty.

Czym się zajmuję?

Jestem odpowiedzialny za prawidłową pracę firmy drzewiarskiej, w której jestem zatrudniony. Organizuję bezpieczne i dobrze wyposażone stanowiska pracy, tworzę harmonogramy robót i instrukcje technologiczne, nadzoruję przestrzeganie przepisów BHP, ergonomii pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Opracowuję rysunki technologiczne wyrobów i uczestniczę w projektowaniu konstrukcji nowych produktów, np. mebli, drzwi, okien, ale też półproduktów takich, jak płyty wiórowe, sklejki, forniry i inne okleiny. 


Do ich wytwarzania dobieram, rzecz jasna, odpowiednie narzędzia ręczne, np. piły, dłuta, oraz maszyny, np. strugarki, frezarki, i dbam o ich właściwy stan techniczny, bo od tego zależy bezpieczeństwo pracowników i jakość naszych wyrobów. Świetnie wiem, jakie czynności i w jakiej kolejności należy wykonać, żeby z określonego surowca, np. sklejki, tarcicy, bali powstał gotowy produkt. 
Oceniam jakość drewna, np. kontroluję, czy ma odpowiedni procent wilgotności i w zależności od niej klasyfikuję surowce do produkcji, np. deseczki, deski, bale, listwy, łaty, krawędziaki. Oceniam też jakość potrzebnych w pracy lakierów, klejów, okuć metalowych i z tworzyw sztucznych. Steruję procesem zabezpieczania drewna przed szkodliwym wpływem słońca, wody, wysokiej i niskiej temperatury oraz przed atakiem grzybów i szkodników, np. korników. Kontroluję przebieg procesu naturalnego i sztucznego suszenia drewna, aby idealnie nadawało się na nasze wyroby. 
Do moich obowiązków należy także ocena jakości poszczególnych elementów, podzespołów i gotowych wyrobów, sprawdzanie, czy ich wymiary, kolor, użyte materiały są zgodne z dokumentacją techniczną oraz czy produkcja, montaż, pakowanie i przechowywanie odbywa się zgodnie z normami technicznymi. Oprócz tego określam zużycie materiałów i przygotowuję plany zapotrzebowania na surowce: drewno, kleje, okucia. 


Co powinienem umieć? 

W mojej pracy przydaje się znajomość właściwości fizycznych drewna i wyrobów drewnopochodnych, rodzajów lakierów, klejów, pokostów, farb do drewna, środków chemicznych zabezpieczających drewno przed atakami grzybów i szkodników. Muszę wiedzieć, które z nich nadają się do konkretnych zastosowań oraz jaki efekt zapewniają, np. połysk, mat, wybielenie. 


Muszę potrafić rozpoznawać gatunki drewna na podstawie wyglądu, np. barwy, usłojenia i dobierać takie, które najlepiej nadają się do produkcji konkretnych wyrobów, muszę też znać materiały drewnopochodne: płyty wiórowe i stolarskie, okleiny, sklejki, obłogi i wiedzieć, do czego można je zastosować.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

 • dokładność,
 • spostrzegawczość,
 • opanowanie,
 • szybki refleks,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • kreatywność,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w fabrykach mebli, tartakach, firmach produkujących konstrukcje drzewne lub stolarkę budowlaną, w zakładach stolarskich. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.