ZAWÓD PRZYSZŁOŚCIZdjęcie zawodu
W. żeńska

Zadziczacz

Przywracam jak najbardziej naturalny stan obszarom zdegradowanym w wyniku działalności człowieka.

Zadziczacz

Przywracam jak najbardziej naturalny stan obszarom zdegradowanym w wyniku działalności człowieka.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

W pracy mam możliwość poznawania ciekawych ludzi, którzy tak, jak ja chcą ratować środowisko naturalne naszej planety. Spędzam sporo czasu wśród fascynujących roślin i zwierząt. Cieszę się, że dzięki mnie i mojemu zespołowi udaje się neutralizować negatywny wpływ człowieka na przyrodę.

Czym się zajmuję?

Rozwój technologiczny sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze. My, ludzie, czerpiemy z niego pełnymi garściami. Niestety, budując nowe fabryki, drogi, tamy i maszty często zapominamy o środowisku i coraz bardziej je zanieczyszczamy. A przecież natura to powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy, jedzenie, którym się karmimy - nie możemy bez tego żyć. Coraz więcej organizacji na świecie, takich jak np. Rewilding Britain, Rewilding Europe, prowadzi różnorodne działania służące rewitalizacji zniszczonych terenów i łagodzeniu najgorszych skutków zmian klimatycznych. Przywracając równowagę w naturze pomagamy też sobie samym, ponieważ kontakt z dziką przyrodą sprawia, że ​​czujemy się dobrze oraz utrzymuje nas w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.


Czym zajmuję się jako zadziczacz, po angielsku rewilder? Przywracam jak najbardziej naturalny stan obszarom zdegradowanym w wyniku działalności człowieka. Likwiduję np. szkody pogórnicze po eksploatacji złóż minerałów, ropy czy gazu, szkody wywołane przez rolnictwo monokulturowe, czyli nastawione na wielkoobszarowe uprawy jednej rośliny: soi, kukurydzy, pszenicy, a także przywracam naturze obszary, które człowiek zniszczył swoją obecnością, a potem się stamtąd wyniósł, np. poprzemysłowe kompleksy miejskie, z których ludzie wyprowadzili się po upadku fabryk. Chociaż natura sama potrafi przejąć we władanie opuszczone budynki, trawa zarośnie lotniska, a drzewa prędzej czy później rozsadzą korzeniami drogi i inne wytwory ludzkich rąk, jeśli chcemy ten proces przyspieszyć, przyda się moja pomoc. 
Pracuję przy realizacji projektów, które przywracają ziemię przyrodzie. Współpracuję z wieloma specjalistami: architektami krajobrazu, rolnikami, biologami, opiekunami dzikich zwierząt. Razem próbujemy odtwarzać piękno naturalnego środowiska. Na początku gromadzę informacje. Dowiaduję się, jakie rośliny i zwierzęta występowały w przeszłości na terenie, który zamierzam zadziczyć, a z drugiej strony oceniam obecne zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza oraz inne zmiany wywołane ingerencją człowieka, np. zmiany krajobrazu wynikające z istnienia zabudowań, dróg. 
Kolejnym etapem mojej pracy jest zaplanowanie harmonogramu zadziczania: ustalam, co i w jakiej kolejności trzeba zrobić, jakie gatunki fauny i flory możemy przywrócić biorąc pod uwagę obecny stan terenu, jakie działania należy podjąć, by ułatwić im aklimatyzację. Uczestniczę też w realizacji projektu, czyli np. usuwam wysokie płoty i nasypy, które mogły utrudniać migracje zwierząt; rozbieram drogi, po których nikt już nie jeździ, a na ich miejscu sadzę drzewa i krzewy, burzę wysokie budynki, o które mogły rozbijać się przelatujące ptaki. 
Pomagam odtworzyć populację miejscowych gatunków roślin sadząc nowe egzemplarze i pielęgnując je dopóki się nie ukorzenią. Sadzę rośliny, którymi żywią się i wśród których mogą znaleźć schronienie zwierzęta i ptaki, oczyszczam wodę w przepływających przez zadziczany teren rzekach, jeziorach, strumieniach, wypuszczam zwierzęta z hodowli, przystosowywane przez opiekunów do życia na wolności. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać się na biologii: wiedzieć, jakie gatunki roślin i zwierząt w naturze występują w danym miejscu oraz jakich warunków potrzebują do życia, znać gatunki obce, zawleczone przez człowieka i sposoby pozbycia się takich z ekosystemu. 


Wiedza z chemii jest mi niezbędna do identyfikacji substancji zanieczyszczających wodę, glebę i powietrze, muszę wiedzieć, w jaki sposób szkodzą środowisku oraz jak można je zneutralizować i bezpiecznie usunąć. 
W mojej pracy przydaje się wiedza o ukształtowaniu powierzchni kraju i klimacie, ważna jest zwłaszcza znajomość występujących tu gleb i ich właściwości, bo dzięki niej wiem, jakie rośliny będą najlepiej rosnąć w konkretnym miejscu. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • otwartość na nowe idee,
  • pomysłowość,
  • kreatywność,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • umiejętność koncentracji na zadaniu.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się zadziczaniem, czyli rewitalizacją terenów zniszczonych przez działalność człowieka. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Źródła:

Zawody przyszłości, których nie znasz,

Rewilder [ENG],

Rewiding Europe [ENG]


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.