Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Ogrodnik

Zakładam plantacje roślin i zajmuję się utrzymaniem zieleni.

Ogrodnik

Zakładam plantacje roślin i zajmuję się utrzymaniem zieleni.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dzięki mojej pracy w sadach, na plantacjach czy w szkółkach rosną i dojrzewają smaczne owoce i warzywa. Sadząc ozdobne rośliny na zieleńcach, klombach, kwietnikach poprawiam estetykę naszych miast i miasteczek, a wszystkim żyje się lepiej wśród zieleni.

Czym się zajmuję?

Dbam o to, żeby będące pod moją opieką rośliny zdrowo rosły, pięknie kwitły, a jeśli są użytkowe - wydawały obfity plon. Szczegółowy charakter mojej pracy zależy od tego, gdzie jestem zatrudniony. Jeśli pracuję w miejskim zakładzie utrzymania zieleni, zakładam i pielęgnuję zieleńce, kwietniki, klomby i rabaty, nadzoruję sadzenie drzew i krzewów, przeprowadzam niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, to znaczy np. przesadzam, nawożę, podlewam czy ścinam trawę przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Określam też ilość roślin potrzebnych do obsadzenia klombów, rabat, kwietników czy zieleńców w zależności od tego, jak gęsto powinny być posadzone, żeby pięknie rosły, a zarazem szybko dawały dobry efekt wizualny, innymi słowy, żeby rabata czy kwietnik od razu po posadzeniu ładnie wyglądały, a przy tym długo zachowywały ten wygląd. 


Potrafię rozmnażać rośliny z nasion, poprzez sadzenie zaszczepek, z pędów przybyszowych, aplegier, zrazów, odkładów oraz wiem, kiedy i na jakiej głębokości należy siać i sadzić konkretne gatunki kwiatów i krzewów. Jeśli moje miejsce pracy to gospodarstwo ogrodnicze, dobieram gatunki roślin jagodowych, drzew owocowych albo jarzyn, do rodzaju gleby, na jakim gospodarujemy. To ważne, bo aby rośliny przynosiły obfite plony, muszą rosnąć w odpowiedniej dla nich ziemi. Np. buraki zadowolą się średnio bogatą glebą za to wymagają dużo wody, z kolei cebula potrzebuje lepszych gleb, ale toleruje okresowe susze. 
Ja muszę wiedzieć wszystko o odczynie, wilgotności i zawartości składników odżywczych gleby, na której pracuję. Jeśli widzę, że jakiegoś składnika wyraźnie w niej brakuje, stosuję nawozy naturalne lub sztuczne, aby dostosować ziemię do uprawy. Dbam przy tym o to, żeby nie przesadzić z nawożeniem, bo wtedy rośliny rosną dorodne, ale brakuje im smaku i trwałości. Rozpoznaję i zwalczam szkodniki roślin, choroby grzybowe i wirusowe. Znam się też na ekologicznej uprawie roślin warzywnych, których nie wolno zasilać sztucznymi nawozami, ani opryskiwać chemicznymi środkami ochrony roślin. Opracowuję harmonogramy prac związanych z uprawą roślin sezonowych, doniczkowych, kwiatów ciętych, warzyw, roślin sadowniczych i z pielęgnacją terenów zieleni. 


Co powinienem umieć?

Muszę znać gatunki i odmiany drzew owocowych, warzyw, roślin ozdobnych, potrafić je rozpoznawać na podstawie kwiatów, liści, pędów, owoców, bulw, muszę wiedzieć, które z nich to rośliny jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie byliny, które wymagają głęboko uprawionej ziemi, a które mogą być hodowane w doniczkach. Muszę potrafić uprawiać warzywa w gruncie, inspektach, szklarniach, tunelach foliowych. 


Muszę potrafić posługiwać się maszynami do uprawy gleby, nawadniania, opryskiwania, cięcia i formowania drzew i krzewów oraz do zbioru roślin ogrodniczych. Muszę wiedzieć, kiedy należy przeprowadzać cięcia pielęgnacyjne drzew owocowych, potrafić wyliczać, ile wody i nawozów będę potrzebować w sadzie, a ile na plantacji warzyw. 
Obliczam też koszty założenia sadu albo plantacji, związane m.in. z przygotowaniem gleby, zabiegami pielęgnacyjnymi, zakupem nasion lub sadzonek, budową instalacji nawadniającej, nawożeniem, dlatego muszę dobrze znać matematykę.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • dokładność,
  • opanowanie,
  • sumienność,
  • spostrzegawczość,
  • cierpliwość,
  • wytrwałość,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odpowiedzialność.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, na plantacjach owoców i warzyw, w gospodarstwach ekologicznych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, w centrach ogrodniczych, kwiaciarniach. Mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.