ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Pracownik socjalny

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Pracownik socjalny

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.


WERSJA żeńska