Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

Dbam o to, aby firma, w które pracuję, działała w sposób przyjazny środowisku i wspierała lokalną społeczność.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

Dbam o to, aby firma, w które pracuję, działała w sposób przyjazny środowisku i wspierała lokalną społeczność.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Moja praca łączy w sobie wiele dziedzin wiedzy i nie ma w niej miejsca na nudę. Współpracuję z wieloma ciekawymi ludźmi, od których mogę się uczyć i czerpać inspirację.

Czym się zajmuję?

Zmiany w prawie międzynarodowym i krajowym sprawiają, że firmy muszą monitorować swój wpływ na środowisko naturalne i lokalną społeczność. Jako specjalista do spraw zrównoważonego rozwoju dbam o to, aby firma, w której jestem zatrudniony, prowadziła swoją działalność zgodnie z wytycznymi ESG - po angielsku: Environment, Social and Corporate Governance - dotyczącymi ochrony środowiska, czynników społecznych i ładu korporacyjnego. 


Każde działanie firmy może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na środowisko. Ważne jest więc ograniczanie poboru energii, właściwe odprowadzanie ścieków, ograniczanie emisji gazów i pyłów, segregowanie odpadów, wykorzystywanie ekologicznych środków czyszczących, ograniczenie drukowania dokumentów na rzecz ich obiegu w wersji elektronicznej. Moim zadaniem jest m.in. monitorowanie, czy sprzęt wykorzystywany w firmie jest efektywny energetycznie, czy dostawcy energii pozyskują ją z czystych, odnawialnych źródeł, czy nasi podwykonawcy to firmy dbające o środowisko. Obliczam ślad węglowy przedsiębiorstwa i oceniam, co można zrobić, żeby go zredukować. Moim zadaniem jest tworzenie strategii firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju, tworzenie polityk dotyczących ESG, współpraca z działem prawnym, kadrami i zarządem. 
Oceniam też, co możemy zrobić, aby wspierać lokalne społeczności. Dbam o to, żeby jak najwięcej materiałów i półproduktów zamawiać u lokalnych dostawców, wytwórców, podwykonawców pozyskujących lub tworzących je w sposób jak najmniej szkodzący środowisku, ograniczając koszty transportu i generowane przezeń zanieczyszczenie środowiska. 
Biorę też udział w projektowaniu nowych wyrobów. Dbam, aby były zrobione z ekologicznych materiałów, wytwarzanych lokalnie i z poszanowaniem środowiska. Dla naszych wyrobów wybieram opakowania z materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradowalnych. 
Jeśli pracuję w firmie budowlanej lub deweloperskiej, oceniam całokształt planowanej budowy od stadium projektowania. Sprawdzam, czy cały proces jest zgodny z certyfikacją na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przygotowuję też dokumenty niezbędne do uzyskania takich certyfikatów. Jeżdżę na budowy i sprawdzam, jak to wygląda w praktyce. Chcę, żeby nasze budynki zużywały jak najmniej energii i były tańsze w eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych. Jeśli chodzi o już istniejące budynki, pomagam osobom, które nimi zarządzają. 


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jakie zmiany należy wprowadzić w firmie, aby działała w zgodzie z przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, jak rozwijać firmę poprzez współpracę z otoczeniem społecznym, jak dbać o ład korporacyjny, jak budować w pracownikach firmy poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i lokalną społeczność. Muszę wiedzieć, jak współpracować z zarządem firmy, działem kadr i prawnym, jak zapewnić spełnienie wymagań normy ISO 14001, dzięki którym maksymalnie ogranicza się negatywny wpływ firmy na środowisko. 


W mojej pracy istotna jest umiejętność czytania rysunków technicznych i dokumentacji projektowej, w tym projektów budynków lub produktów. 
Muszę potrafić posługiwać się pakietem MS Office, programem AutoCAD, systemami do prowadzenia analiz energetycznych, środowiskowych, cykli życia budynków. 
Muszę dobrze znać język angielski, żeby móc śledzić zmiany w międzynarodowych przepisach dotyczących zrównoważonego rozwoju, sprawnie porozumiewać się z anglojęzycznymi współpracownikami i zarządem firmy, jeśli w takiej pracuję, oraz czytać anglojęzyczną literaturę branżową. 
W mojej pracy ważna jest dobra znajomość matematyki, bo wykorzystuję ją np. przy obliczaniu śladu węglowego, kalkulowaniu zużycia surowców i opakowań, tworzeniu budżetów i zapytań ofertowych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • komunikatywność,
  • umiejętność przekonywania innych do swoich racji,
  • kreatywność,
  • odpowiedzialność,
  • zaangażowanie,
  • samodzielność,
  • umiejętność pokazywania zalet wprowadzenia proponowanych rozwiązań,
  • umiejętność jasnego komunikowania się w mowie i piśmie.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z praktycznie każdej branży: spożywczej, budowlanej, finansowej, handlowej, bo każda duża firma musi raportować, czy przestrzega ładu korporacyjnego, jaki ma wpływ na środowisko i lokalną społeczność. 


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.