ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. żeńska

Pracownik socjalny

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Pracownik socjalny

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Udzielam wszechstronnego wsparcia i pomocy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji. Dzięki mojej pracy podopieczni otrzymują pomoc materialną i prawną, opiekę psychologa oraz pomoc w rozwiązaniu różnych problemów, np. braku pracy, przemocy w rodzinie. Cieszę się, kiedy udaje im się „wyjść na prostą”, stać się samodzielnym i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Czym się zajmuję?

Otaczam opieką rodziny i osoby samotne znajdujące się w trudnej sytuacji, niezaradne życiowo. Pomagam im rozwiązywać problemy, usamodzielnić się, odzyskać zdolność do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Odwiedzam moich podopiecznych w miejscu zamieszkania i oceniam, czy nadaje się ono do życia, czy też potrzebny jest gruntowny remont albo nawet znalezienie nowego lokum, bo aktualne np. grozi zawaleniem.


Pomagam podopiecznym wypełniać wnioski o przyznanie mieszkania socjalnego, dofinansowanie kupna potrzebnych mebli, sprzętu AGD, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, opału na zimę, leków, sprzętu medycznego. Pod swoją opieką mam rodziny dotknięte problemem alkoholizmu, narkomanii, przemocy. Takie, które wymagają wsparcia psychologa albo pomocy prawnej, np. w skierowaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
Pomagam też osobom, które mają problem ze znalezieniem pracy, np. kierując je na kursy doszkalające: prawa jazdy, obsługi komputera, językowe, staże i praktyki, tłumacząc, jak uzyskać dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Osobom, które są bardziej samodzielne, doradzam w rozwiązywaniu problemów, przez które znajdują się w trudnej sytuacji. Informuję je, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, np. w Ośrodkach Pomocy Społecznej, poradniach psychologicznych, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, klubach wsparcia dla osób uzależnionych, fundacjach i stowarzyszeniach charytatywnych, i jak tę pomoc uzyskać.
Uczestniczę też w badaniach pokazujących potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a wyniki tych badań są wykorzystywane przez samorządy lokalne do opracowywania konkretnych programów pomocy tym ludziom. Współpracuję z różnymi instytucjami, organizacjami i ekspertami, żeby wspólnie doskonalić istniejące formy pracy socjalnej i szukać nowych rozwiązań, dopasowanych do pojawiających się problemów społecznych, np. uzależnienia od smartfonów.


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jak pracować z każdym z moich podopiecznych, w jaki sposób gromadzić informacje o jego problemach i ich przyczynach, sytuacji życiowej, potrzebach, doświadczeniach w samodzielnym radzeniu sobie z trudnościami życiowymi.


Najczęstszą formą uzyskiwania takich danych jest wywiad środowiskowy, czyli bezpośrednia rozmowa z podopiecznym, oraz osobami z jego otoczenia: rodziną, sąsiadami. Posługuję się też metodą pracy grupowej, podczas której pracuję z całymi rodzinami, grupami sąsiedzkimi lub rówieśniczymi, aby sprawdzić, czy grupa jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów mojego podopiecznego, np. motywując go do zmiany postępowania, pomagając w opiece nad dziećmi.
Muszę też wiedzieć, jak powinna przebiegać moja współpraca z władzami lokalnymi, aby jak najlepiej organizować pomoc dla moich podopiecznych.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres,
  • empatia,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • odporność emocjonalna.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, szpitalach, zakładach karnych, organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.