Mapa Karier v 4.0.0

Zawody mające duży kontakt z ludźmi

Współpraca w dużym zespole, małym zespole o dużej rotacji pracowników, stała konieczność nawiązywania pogłębionego kontaktu (również fizycznego) z obcymi ludźmi lub konieczność częstego występowania przed dużą publicznością