Zdjęcie zawodu
W. żeńska

Instruktor reintegracji zawodowej

Pomagam osobom mającym długotrwałe problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy.

Instruktor reintegracji zawodowej

Pomagam osobom mającym długotrwałe problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy.


WERSJA żeńska

Dlaczego lubię ten zawód?

Lubię moją pracę, choć bywa obciążająca psychicznie. Codziennie spotykam nowych ludzi i poznaję ich problemy, mam więc okazję do wykazania się empatią, umiejętnościami negocjacyjnymi i rozwijam swoją wiedzę na temat różnych zawodów. Uczę się otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Czym się zajmuję?

Pomagam moim klientom odnaleźć się na rynku pracy. Uczę ich konkretnych umiejętności przydatnych na danym stanowisku, prowadzę szkolenia i kursy zawodowe zgodne z moim wykształceniem kierunkowym. Nawet jeśli sam nie posiadam określonych umiejętności, mogę pomagać klientom znaleźć zajęcia pozwalające zdobyć nowy zawód albo odświeżyć posiadane umiejętności tak, by pasowały do współczesnych wymagań pracodawców. Np. jeśli ktoś z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym, ale szkołę ukończył wiele lat temu, dzięki kursom, jakie mu oferuję może nauczyć się naprawiania samochodów wyposażonych w nowoczesne układy elektroniczne. 


Moje działania nie ograniczają się do znajdowania szkoleń czy kursów. Szukam moim podopiecznym także możliwości odbycia praktyk i warsztatów w konkretnych firmach albo w siedzibie ośrodka, w którym jestem zatrudniony. Tam można nauczyć się przydatnych, praktycznych umiejętności pod okiem przyszłego pracodawcy albo wyznaczonego przez niego pracownika. 
Moimi klientami są na ogół ludzie wykluczeni społecznie, w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawni, bezdomni, uzależnieni, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy. Potrzebują oni nie tylko zdobycia nowych lub odświeżenia dawno nieużywanych umiejętności, ale i poznania nowoczesnych sposobów poszukiwania pracy. Uczę ich więc wyszukiwania i czytania ze zrozumieniem ofert pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy o pracę. Pomagam też wyrobić dobre nawyki, takie jak niespóźnianie się czy sumienność w wykonywaniu obowiązków. 
Oprócz tego mogę zajmować się przygotowywaniem Indywidualnych Planów Działania dopasowanych do potrzeb i możliwości każdej osoby, która zgłasza się do mnie po pomoc.


Co powinienem umieć? 

Muszę wiedzieć, jak rozmawiać z podopiecznymi, żeby zyskać ich zaufanie, zachęcać ich do zmiany życia, uczyć samodzielności, zaradności życiowej i motywować do szukania pomocy w rozwiązywaniu problemów. Muszę potrafić zdobywać wiadomości o ich sytuacji życiowej, zbierać wywiad środowiskowy, współpracować ze specjalistami zajmującymi się pomocą społeczną lub integracją osób z niepełnosprawnościami.  Muszę potrafić opracowywać plany działania dopasowane do potrzeb i możliwości konkretnego podopiecznego. Muszę potrafić organizować, a często także prowadzić różnego typu kursy i szkolenia zawodowe.


Muszę wiedzieć, jak prowadzić kursy i szkolenia, aby jak najlepiej przekazywać wiedzę osobom z różnymi problemami, niepełnosprawnościami, potrzebami. Muszę potrafić uczyć moich podopiecznych praktycznych umiejętności potrzebnych w danym zawodzie i oceniać ich postępy. 
W mojej pracy przydaje się wiedza o chorobach psychicznych, różnych rodzajach niepełnosprawności, zaburzeniach związanych z uzależnieniami. Dzięki niej mogę lepiej ocenić, jakie są możliwości konkretnej osoby i jakiej pomocy potrzebuje, żeby znaleźć i utrzymać pracę i samodzielnie funkcjonować. 
Muszę znać obowiązujące przepisy dotyczące zatrudniania osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami lub w inny sposób poszkodowanych przez los, w tym Ustawę o zatrudnieniu socjalnym, przepisy prawa pracy, BHP, przeciwpożarowe, ochrony środowiska. Muszę potrafić podpowiadać moim podopiecznym, jakie wsparcie od państwa mogą uzyskać. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • cierpliwość,
  • empatia,
  • umiejętność uważnego słuchania,
  • odpowiedzialność,
  • odporność emocjonalna,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach zajmujących się pomocą społeczną. 


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.