ZAWÓD REGULOWANYZdjęcie zawodu
W. męska

Syndyczka

Prowadzę postępowania upadłościowe.

Syndyczka

Prowadzę postępowania upadłościowe.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Ogłoszenie upadłości to trudny czas dla firmy, fundacji czy osoby prywatnej. Dzięki mojej pracy ich wierzyciele mogą w jak największej części odzyskać zaległe należności. Nigdy nie narzekam na nudę, każda upadłość, którą się zajmuję, jest przecież inna. Zarządzając majątkiem upadłej firmy lub osoby prywatnej zdobywam praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii, która przydaje mi się także w prywatnym życiu.

Czym się zajmuję?

Jako pełnomocniczka sądu przeprowadzam postępowania upadłościowe oraz zarządzam majątkiem firm, przedsiębiorstw, fundacji, albo osób prywatnych postawionych w stan upadłości, czyli takich, które stały się niewypłacalne, czyli nie mogą spłacić swoich długów. Na podstawie decyzji sądu przejmuję majątek osoby lub firmy, która ogłosiła upadłość, zapoznaję się z wszystkimi dokumentami, zwracając szczególną uwagę na te dotyczące finansów, np. niezapłacone rachunki, kredyty, raty leasingowe.


Ustalam, jaki jest faktyczny stan finansów postawionej w stan upadłości firmy/osoby, to znaczy ile pieniędzy należy się jej od klientów płacących za usługi albo towary, ile wyniosą odsetki od zgromadzonego w banku kapitału, a ile można będzie przeznaczyć na spłatę zobowiązań i czy tego majątku wystarczy do zaspokojenia wierzycieli. Zawiadamiam o upadłości banki, ZUS, Urząd Skarbowy i innych wierzycieli oraz komornika. Mogę to zrobić listem poleconym albo poprzez ogłoszenia w prasie i innych mediach. Zabezpieczam powierzony mi majątek, np. nieruchomości, sprzęt i maszyny produkcyjne, samochody, biżuterię, dzieła sztuki, przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Muszę też wykonać spis inwentarza, czyli wycenić wszystko, co jest własnością firmy/osoby. Oprócz tego sporządzam plan likwidacyjny, uwzględniający roszczenia wszystkich wierzycieli upadłego oraz ustalam, w jaki sposób i kiedy powinien zostać sprzedany/zlicytowany jego majątek. Tworzę także listę wszystkich wierzycieli oraz należnych im od dłużnika kwot. Po likwidacji majątku wypłacam zdobyte w ten sposób pieniądze wierzycielom, dbając o przestrzeganie prawa określającego, w jakiej kolejności należy to robić: pierwszeństwo mają np. urzędy skarbowe i ZUS. Po tym, jak rozdysponuję między wierzycieli cały dostępny majątek upadłej osoby/firmy zawiadamiam o tym sąd, a on zamyka postępowanie upadłościowe. Jeśli zarządzam majątkiem upadłej firmy, odpowiadam też za los załogi przedsiębiorstwa; rozwiązuję umowy o pracę, ustalam, ilu pracowników potrzebnych będzie do zabezpieczenia majątku lub zapewnienia obsługi zakładu, określam też, ile pieniędzy byłoby potrzeba do wypłacenia zaległych wynagrodzeń.


Co powinnam umieć? 

Muszę bardzo dobrze orientować się we wszystkich aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zarówno polskiego jak i unijnego. Muszę wiedzieć, jak powinno przebiegać postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa, a jak firmy, fundacji, spółki czy osoby prywatnej; znać się na przeprowadzaniu licytacji majątku, umieć wypełniać wszystkie niezbędne dokumenty, wiedzieć, w jakiej kolejności należy wypłacać pieniądze wierzycielom.


Muszę potrafić szacować wartość majątku firmy/osoby prywatnej, obliczać sumę zobowiązań wobec wierzycieli, pracowników wraz z należnymi z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań odsetkami, wyliczać spodziewane zyski mogące powiększyć majątek dłużnika, np. należności od klientów, którzy zapłacą za dostarczone towary lub wykonane usługi, obliczać wysokość mojego wynagrodzenia.
Znajomość poprawnej polszczyzny pozwala mi jasno i zrozumiale tłumaczyć procedury towarzyszące postępowaniu upadłościowemu ludziom, którzy najczęściej nie mają o tym pojęcia, np. właścicielom upadłych firm, ich pracownikom. Przydaje mi się także przy wypełnianiu wszystkich niezbędnych dokumentów.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • odporność na stres,
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi,
  • umiejętność przekonywania innych do moich racji i rozwiązywania konfliktów.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w kancelariach prawnych.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.