Zdjęcie zawodu
W. męska

Ekonomistka

Badam i tworzę teorie ekonomiczne. Analizuję działanie konkretnej firmy, państwa lub regionu i oceniam, czy przynosi odpowiednie zyski i jak można rozwiązać ewentualne problemy, np. bezrobocie, dług publiczny.

Ekonomistka

Badam i tworzę teorie ekonomiczne. Analizuję działanie konkretnej firmy, państwa lub regionu i oceniam, czy przynosi odpowiednie zyski i jak można rozwiązać ewentualne problemy, np. bezrobocie, dług publiczny.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Często muszę analizować mnóstwo danych spędzając długie godziny nad kolumnami cyfr i tabelami, ale moja praca sprawia mi wiele satysfakcji. Dzięki moim wyliczeniom i radom firmy i instytucje mogą poprawiać swoją kondycję ekonomiczną, czyli zwiększać dochody i poprawiać wyniki finansowe. Nie bez znaczenia jest i to, że potrafię też doskonale zarządzać własnym, domowym budżetem.

Czym się zajmuję?

W pracy zajmuję się porównywaniem różnych systemów i mechanizmów ekonomicznych, oceną efektów ich działania oraz wpływem na politykę gospodarczą państwa. Analizuję co wpływa na wysokość cen rozmaitych produktów i usług, jaka jest zależność między zapotrzebowaniem na nie a wielkością ich produkcji, oraz czy np. duży popyt na jakiś produkt wywołuje wzrost jego ceny, bo producenci chcą więcej zarobić. Mogę też badać cały rynek kapitałowy, czyli papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, rynek pracy – interesuje mnie np. poziom bezrobocia, wysokość wynagrodzenia, albo rynek nieruchomości: wysokość cen za mieszkania, domy czy działki. 


Bywa, że koncentruję się tylko na jednej firmie, może to być przedsiębiorstwo prywatne lub państwowe, spółka, spółdzielnia, i analizuję sposób jej działania. Oceniam czy jest opłacalne, a jeśli nie, podpowiadam co trzeba zrobić, żeby zaczęła przynosić zyski. Jeśli jednak jestem makroekonomistką, to zamiast zajmować się takimi “szczegółami” badam, jak różne teorie ekonomiczne sprawdzają się w polityce gospodarczej całego państwa, a nawet regionu – np. Europy środkowo-wschodniej, określam, w jaki sposób należy rozwiązywać problemy ekonomiczne kraju: jak zmniejszyć bezrobocie, dług publiczny czy deficyt budżetowy. Ekonomistka sprawdza też wskaźniki określające kondycję ekonomiczną rozmaitych podmiotów, od państwa przez samorządy, pojedyncze firmy, aż do gospodarstwa domowego. Takie wskaźniki to m.in. Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, zysk, poziom dobrobytu, poziom inwestycji, konsumpcja, zadłużenie. Jeśli tego wymaga ode mnie moje stanowisko mogę też opracowywać plany rozwoju dla instytucji rządowych, samorządowych, przedsiębiorstw. 


Co powinnam umieć? 

Na sytuację gospodarczo-ekonomiczną mają rzecz jasna wpływ nie tylko decyzje podejmowane przez rząd, ale także czynniki zewnętrzne, np. międzynarodowe umowy o współpracy gospodarczej, bariery dla importu i eksportu towarów, przepisy prawa Unii Europejskiej, dlatego muszę znać się także na tych kwestiach. 


Muszę świetnie znać matematykę, żeby móc obliczać wskaźniki działalności firmy, jej spodziewane dochody, oszczędności albo straty, jakie może przynieść modernizacja, bieżące zapotrzebowanie na towary i usługi, śledzić zmiany cen produktów i używanych do ich wytwarzania surowców, a także ogólnokrajowych zmiennych, które mają wpływ na klimat ekonomiczny, takich jak ceny i dostępność mieszkań, wysokość wynagrodzenia. 
Muszę sprawnie posługiwać się komputerem, żeby szybko wyszukiwać potrzebne mi informacje: o rynkach, wskaźnikach, stanie konkretnego przedsiębiorstwa, w sieci oraz w komputerowych bazach danych. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy? 

  • wytrwałość,
  • cierpliwość,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • opanowanie,
  • podzielność uwagi.

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w rozmaitych firmach, urzędach, placówkach oświatowych, bankach.


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.