Zdjęcie zawodu
W. męska

Księgowa

Prowadzę księgowość firm, zakładów pracy, organizacji.

Księgowa

Prowadzę księgowość firm, zakładów pracy, organizacji.


WERSJA męska

Dlaczego lubię ten zawód?

Dobrze prowadzona księgowość to podstawa działalności każdej firmy. Dzięki doskonałej znajomości przepisów pomagam moim klientom zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. Wyręczam ich w zadaniu rejestrowania wszystkich przepływów pieniężnych. Wykorzystuję też wszystkie dopuszczalne przez prawo możliwości, aby klient mógł zatrzymać jak największą część zarobionych pieniędzy. Te zadania są tak trudne i pracochłonne, że w pracy cieszę się dużym autorytetem. Na podstawie moich opracowań władze firmy lub organizacji podejmują kluczowe decyzje. Dobra księgowa potrafi podpowiedzieć, w jaki sposób zwiększyć zyski i uniknąć niepotrzebnych kosztów. Mam też dostęp do tajnych informacji. Ta odpowiedzialność i związana z nią wysoka pozycja zawodowa daje mi dużą satysfakcję. No i domowy budżet ma się świetnie, bo mało kto zna się na matematyce tak jak ja.

Czym się zajmuję?

Moja praca polega na sporządzaniu różnorakich rozliczeń finansowych. Obsługuję zarówno zleceniodawców prywatnych jak i komercyjnych, takich jak małe i duże przedsiębiorstwa, związki zawodowe, fundacje czy stowarzyszenia. Na bieżąco prowadzę księgi rachunkowe i kontroluję ich poprawne wypełnienie. Zapisuję w nich w porządku chronologicznym wszystkie wpływy i wydatki firmy w danym okresie sprawozdawczym, najczęściej jest to rok kalendarzowy. Po stronie dochodów firmy zapisuję np. pieniądze otrzymane od klientów za sprzedane im towary lub usługi, państwowe dotacje, granty uzyskane z Unii Europejskiej albo z innych źródeł, ale też odsetki od pieniędzy ulokowanych na rachunkach bankowych albo dywidendy z akcji.


Po stronie wydatków umieszczam wszelkiego rodzaju koszty działalności, w tym wynagrodzenia dla pracowników i związane z nimi składki odprowadzane do ZUS albo NFZ, zakup materiałów potrzebnych do produkcji albo świadczenia usług, różnego rodzaju podatki i opłaty, np. pocztowe i bankowe. Robię to na podstawie posiadanych dowodów księgowych, do których należą: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, dowody opłat pocztowych i bankowych.
Czuwam też nad tym, żeby wszystkie rachunki i faktury otrzymywane od kontrahentów i dostawców były opłacane w terminie, a pracownicy dostawali swoje wynagrodzenie w ustalonym czasie, np. do 10 dnia każdego miesiąca, i w założonej wysokości, obliczam wysokość ewentualnych premii i dodatków, przygotowuję listy płac i przelewam wypłaty na konta pracowników. Oprócz bieżącej działalności okresowo przeprowadzam inwentaryzację majątku przedsiębiorstwa, rozliczam należne podatki, przygotowuję sprawozdania finansowe miesięczne, kwartalne, roczne, na podstawie których ustalam wynik finansowy firmy lub instytucji.
Wynik finansowy to różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania w danym okresie, pokazuje, w jakiej kondycji finansowej jest przedsiębiorstwo. Jeśli wynik jest kiepski, doradzam zarządowi firmy, jak można rozwiązać problemy finansowe albo chociaż je złagodzić, np. poprzez cięcie kosztów prowadzenia firmy, pozyskanie dodatkowych środków, np. z grantów albo dotacji, albo nowych zamówień.
Do moich obowiązków należy także kontrolowanie, aby firma lub organizacja w odpowiednim czasie składała zeznanie podatkowe oraz płaciła odpowiednie kwoty podatku do Urzędu Skarbowego. Jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie, wymagające staranności, skrupulatności i uczciwości. W tym zawodzie niezwykle ważna jest także dyskrecja – ze względu na dostęp do dużej ilości tajnych informacji, takich jak dane osobowe, umowy pracowników, zeznania podatkowe, czy faktury.


Co powinnam umieć?

Żeby dobrze wykonywać swoją pracę muszę znać się na przepisach prawa administracyjnego i innych mających wpływ na gospodarkę, na działaniu systemu podatkowego w naszym kraju, a w szczególności na formach opodatkowania działalności gospodarczej, zasadach naliczania podatków, podstawach rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i NFZ, sposobach prowadzenia ksiąg podatkowych. Muszę doskonale znać instytucje prowadzące nadzór nad finansową działalnością firm i organizacji.


Muszę bardzo dobrze znać się na rachunkowości finansowej, potrafić wypełniać wszystkie niezbędne dokumenty i sprawdzać ich poprawność, znać procedury stosowane w rachunkowości, a także rozumieć polskie i międzynarodowe zasady sprawozdawczości.
Muszę biegle posługiwać się specjalistycznymi, finansowo-księgowymi programami komputerowymi, takimi, jak DuoKomp Księga Podatkowa, KPiR, Rachmistrz, Rewizor, Skarbnik, dzięki którym sprawnie księguję faktury, planuję wypłaty wynagrodzeń, rozliczam się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzę ewidencję przychodów, środków trwałych i kosztów.
Na co dzień pracuję z liczbami, więc niezbędna jest mi znajomość matematyki bo chociaż dużą część wyliczeń wykonują za mnie programy komputerowe, to jednak muszę sprawdzać poprawność tych danych, aby mieć stuprocentową pewność, że nigdzie nie wkradł się błąd.
Muszę umieć analizować operacje finansowe i występujące w nich trendy, by później prezentować je w postaci statystyk, oraz sporządzać raporty i analizy finansowe, używając języka przejrzystego dla adresatów, np. członków zarządu mojej firmy.


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

  • cierpliwość,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • zdolności rachunkowe,
  • umiejętność pełnego skoncentrowania się na pracy,
  • uczciwość,
  • samodzielność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w działach księgowych lub działach analiz ekonomicznych firm z różnych branż, w biurach rachunkowych, bankach, urzędach skarbowych, funduszach inwestycyjnych, firmach doradczych, instytucjach publicznych,…


Zobacz, kto zatrudnia przedstawicieli tego zawodu


Tekst udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Jeśli chcesz go rozpowszechnić lub użyć w swoich materiałach, zajrzyj tutaj.